• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  27.10.2009.

  Općiski sud u Bihaću mjesno je nadležan za teritoriju općine Bihać i Bosanski Petrovac. Općinski sud u Bihaću stvarno je nadležan za suđenje:

   

  1. u krivičnim  predmetima 

  a) da u prvom stepenu sudi

  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.

  - za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost osnovnog suda,

  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost

    na osnovni sud,

  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

   

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

   

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima  i

  b) u vanparničnom postupku

   

  3. drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,

  b) da određuje mjere obezbjeđenja

  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini

  e) da vrši druge poslove određene zakonom

   

  Kod organizacije suda zadnji stav treba da stoji:Nadležnost , unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine /“Službene novine FBIH „ br.38/05/ i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju /“Službeni glasnik BIH „ br. 57/08/

  1387 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1