• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Vodič kroz stečajni postupak

  11.12.2018.

  Aladin Bajrić

  Sudija Općinskog suda u Bihaću

   

  UVOD

   

  Tragajući za sudskm praksom iz oblasti stečajnog prava, slučajno sam naišao na „Vodič kroz stečajni postupak“  objavljen na zvaničnoj web stranici Ministarstva pravde Republike Hrvatske čiji je cilj dati pregled osnovnih „pravila igre“ koja su propisana Stečajnim zakonom RH, odnosno, osnovne informacije o stečajnom postupku, subjektima koji sudjeluju u njemu i radnjama koje se preduzimaju od pokretanja do zaključenja stečajnog  postupka.

   

  Smatrao sam da, iako je u proceduri usvajanje novog Stečajnog zakona u F BiH, da ne bi bilo loše da i mi imamo jedan takav vodič koji obrađuje i daje informacije i upućuje na većinu instituta i situacija koje predviđa važeći Zakon o stečajnom postupku – u daljem tekstu Zakon("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), a isto tako će se uz manje dopune moći primijeniti i nakon usvajanja novog Stečajnog zakona.

   

  Ovaj vodič ne daje potpunu informaciju o svakom od  instituta koji su u njemu navedeni niti upućuje na sve moguće institute i situacije koji se mogu pojaviti u konkretnom sudskom postupku. Za razumijevanje pojedinih instituta koji su propisani Zakonom, kao i za pravni savjet koji je potreban u konkretnom sudskom postupku, neophodno je zatražiti stručnu pravnu pomoć od lica koja su za to ovlaštena.

   

  SADRŽAJ

  I.                     Šta je stečajni postupak i zašto se provodi? 

  II.                   Nad čijom se imovinom može provesti stečajni postupak?

  III.                 Ko može biti stečajni povjerilac?

  IV.                Organi  stečajnog postupka?

  V.                  Ko i kako može biti imenovan za stečajnog upravnika?

  VI.                Koji su zadaci odbora povjerilaca, koliko članova može imati i kako donosi odluke? 

  VII.               Kako skupština povjerilaca donosi odluke? 

  VIII.             Zbog kojeg se razloga  mora pokrenuti stečajni postupak?

  IX.                 Ko je nadležan i ko odlučuje o pokretanju stečajnog postupka?

  X.                   Koliko može trajati stečajni postupak? 

  XI.                 Kako stranke i zainteresirana lica mogu saznati šta se događa u konkretnom stečajnom postupku?

  XII.               Koja ročišta  sud može odrediti u stečajnom postupku? 

  XIII.             Kako podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i/ili prijavu potraživanja u stečajnom postupku?

  XIV.             Ko snosi troškove postupka i plaća li se predujam za otvaranje stečajnog postupka? 

  XV.              Koliki su iznosi sudskih taksa u stečajnom postupku? 

  XVI.             Šta je prethodni postupak?

  XVII.           Kada i kako će sud odlučiti po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka?

  XVIII.         Šta se događa ako stečajni dužnik nema imovine ili je njegova imovina neznatne vrijednosti odnosno ako njegova imovina nije dovoljna ni za namirenje troškova stečajnog postupka?

  XIX.             Kako i kome se prijavljuju potraživanja u stečajnom postupku? 

  XX.               Kako se prijavljuju potraživanja koje nisu dospjela ili su vezana za raskidni ili odložni uvjet?

  XXI.             Kako se prijavljuju nenovčana potraživanja i potraživanja koje imaju za predmet povremena davanja?

  XXII.           Mogu li potraživanje prijaviti osobe koje sa stečajnim dužnikom solidarno odgovaraju ili su jamci stečajnog dužnika?

  XXIII.         Koje su posljedice propuštanja podnošenja prijave potraživanja? 

  XXIV.         Šta čini stečajni upravnik sa zaprimljenim prijavama stečajnih povjerilaca odnosno  obavijestima izlučnih i razlučnih povjerilaca

  XXV.           Da li svi stečajni povjerioci imaju isti pravni položaj?

  XXVI.         Mogu li seosporavati prijavljena potraživanja? 

  XXVII.       Mogu li stečajni povjerioci raspolagati svojim potraživanjema nakon otvaranja stečajnog postupka?

  XXVIII.     Šta je to stečajna masa? 

  XXIX.         Koje su obaveze stečajne mase? 

  XXX.           Kada nastupaju i koje su posljedice otvaranja stečajnog postupka? 

  XXXI.         Šta se nakon otvaranja stečajnog postupka događa s ugovorima o radu i pravima radnika? 

  XXXII.       Mogu li se pobijati pravne radnje stečajnog dužnika kojima se remeti pravo na ujednačeno namirenje i kako? 

  XXXIII.     Tko unovčava imovinu stečajnog dužnika i kako?

  XXXIV.     Koja su pravila o namirenju stečajnih povjerilaca?

  XXXV.       Kada sud donosi rješenje o zaključenju stečajnog postupka?

  XXXVI.     Kada sud donosi rješenje o obustavi stečajnog postupka? 

  XXXVII.   Šta ako se nakon zaključenja ili obustave stečajnog postupka pronađe imovina stečajnog dužnika iz koje se mogu namiriti povjerioci? 

  XXXVIII. Može li se i kako  provesti reorganizacija stečajnog dužnika?

  XXXIX.     Šta je to međunarodni stečaj?

  1789 PREGLEDA

  Sedmice sudske nagodbe

  27.09.2018.

  Poštovani,

  Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti ,,Sedmice sudske nagodbe" u našem

  Sudu.

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u

  BiH organizuje se provođenje aktivnosti ,,Sedmice sudske nagodbe".

  703 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Sedmice sudske nagodbe
 • Pravna pomoć

  12.11.2009.

  Sud ne pruža pravnu pomoć strankama.

  Za svaku pravnu pomoć stranke se trebaju obratiti advokatima.

   

  628 PREGLEDA
  • 1 - 3 / 3
  • 1