• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija

  27.10.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljenje poslova,
  • praćanje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće org-anizacione jedinice:

   

  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova

  2. Odjeljenje sudske uprave

  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  4. Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije

   

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

   

  a) krivično odjeljenje

  b) parnično i vanparnično odjeljenje

  c) prekršajno odjeljenje i dodatno prekršajno odjeljenje Bosanski Petrovac

  d) izvršno odjeljenje

  e) privredno odjeljenje

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Bihaću a koji se nalazi u "Akti suda".

   

  1323 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1