• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska taksa

  Takse u visini do 50 KM plaćaju se taksenim markicama.

  Ukoliko je iznos takse veći od 50 KM , onda se vrši uplatom na žiro račun.

  Sudsku taksu možete uplatiti na sljedeći žiro-račun kod BBI banke: 

  1411965320008475

  Primalac: Budžet Kantona Sarajevo

  Vrsta prihoda: 722221

  Općina: 077

  Budžetska organizacija: upisuju se  nule (0)

  Za uplate iz RS-a u "Budžetska organizacija" upisuju se  devetke (9)

  Poziv na broj: upisuju se nule (0)

  Napomena: Za uplatu takse uplatioca sa prebivalištem unutar Kantona Sarajevo u polje općine unosi se oznaka općine uplatioca:

  077 – Centar;

  078 - Ilidža;

  079 - Novo Sarajevo;

  108 – Novi grad;

  109 - Stari grad;

  080 – Vogošća;

  040 - Ilijaš;

  038 - Hadžići.

  Ukoliko lice koje vrši uplatu ima prebivalište izvan Kantona Sarajevo unosi oznaku općine 077- Centar

  Shodno članu 7. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo, takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markama.

  Instrukcije za plaćanje sudske takse iz inostranstva:

  Banka: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

  Primatelj: Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo

  Ministarstvo finansija

  Ul. Marašla Tita broj 62

  71000 Sarajevo

  Bosna I Hercegovina

  IBAN: B A 3 9 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 8 4 7 5

  SWIFT: B B I B B A 2  2

  U opisu

  Vrsta prihoda: 7 2 2 2 2 1

  Općina: 0 7 7

  U opisu navesti broj predmeta koji se vodi pred ovim sudom, a na koji se uplata odnosi.

  Instrukcije za plaćanje troškova vještačenja:

  PRIMATELJ:

  RAČUN OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU ZA DEPOZITE I OSTALO

  MARŠALA TITA 62

  71000 SARAJEVO

  Banka: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

  žiro račun 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 9 6 3 9

  U opisu navesti broj predmeta koji se vodi pred ovim sudom, a na koji se uplata odnosi

  Instrukcije za plaćanje troškova vještačenja iz inostranstva:

  Banka: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

  PRIMATELJ:

  RAČUN OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU ZA DEPOZITE I OSTALO

  MARŠALA TITA 62

  71000 SARAJEVO

  BOSNA I HERCEGOVINA

  IBAN: B A 3 9 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 9 6 3 9

   SWIFT  B B I B B A 2  2

  U opisu navesti broj predmeta koji se vodi pred ovim sudom, a na koji se uplata odnosi.

   

   

  3887 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1