• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  Medijacija

  01.09.2010.

  Što je Medijacija?

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. Medijator je treća neutralna osoba koja posreduje u rješavanju spora između stranaka u skladu s principima medijacije. Stranke u sporu mogu se sporazumjeti, prije i nakon pokretanja sudskog postupka do zaključenja glavne rasprave, da spor riješe u postupku medijacije.
  Postupak medijacije pokreće se pismenim ugovorom o medijaciji koji potpisuju stranke u sporu i medijator. Kada stranke u postupku medijacije iznađu rješenje spora, uz pomoć medijatora, sačinit će pismeni sporazum o nagodbi i odmah ga potpisati

  Principi postupka medijacije:

  1. dobrovoljnost - Strane u sporu pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju obostrano prihvatljivog sporazuma dobrovoljno.

  2. povjerljivost - Postupak medijacije povjerljive je prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku. Medijator će informacije koje mu budu dostavljene u toku odvojenih sastanaka sa svakom strankom posebno zadržati u tajnosti i neće o njima raspravljati s drugom stranom, ukoliko drugačije nije dogovoreno.

  3. jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

  4. neutralnost medijatora - Medijator će posredovati na neutralan način, bez ikakvih predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora .

  Kantonalni sud u Odžaku se ne koristi medijacijom kao načinom za rješavanje sporova iz razloga što se medijacija koristi u prvostupanjskim građanskim predmetima pred općinskim sudom, a Kantonalni sud u Odžaku postupa po tim predmetima po podnesenoj žalbi stranke u drugostupanjskom građanskom postupku.

  Prikazana vijest je na:
  515 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Medijacija

  Medijacija

  01.09.2010.

  Što je Medijacija?

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. Medijator je treća neutralna osoba koja posreduje u rješavanju spora između stranaka u skladu s principima medijacije. Stranke u sporu mogu se sporazumjeti, prije i nakon pokretanja sudskog postupka do zaključenja glavne rasprave, da spor riješe u postupku medijacije.
  Postupak medijacije pokreće se pismenim ugovorom o medijaciji koji potpisuju stranke u sporu i medijator. Kada stranke u postupku medijacije iznađu rješenje spora, uz pomoć medijatora, sačinit će pismeni sporazum o nagodbi i odmah ga potpisati

  Principi postupka medijacije:

  1. dobrovoljnost - Strane u sporu pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju obostrano prihvatljivog sporazuma dobrovoljno.

  2. povjerljivost - Postupak medijacije povjerljive je prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku. Medijator će informacije koje mu budu dostavljene u toku odvojenih sastanaka sa svakom strankom posebno zadržati u tajnosti i neće o njima raspravljati s drugom stranom, ukoliko drugačije nije dogovoreno.

  3. jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

  4. neutralnost medijatora - Medijator će posredovati na neutralan način, bez ikakvih predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora .

  Kantonalni sud u Odžaku se ne koristi medijacijom kao načinom za rješavanje sporova iz razloga što se medijacija koristi u prvostupanjskim građanskim predmetima pred općinskim sudom, a Kantonalni sud u Odžaku postupa po tim predmetima po podnesenoj žalbi stranke u drugostupanjskom građanskom postupku.