• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Odžaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudbena odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutarnjom organizacijom suda osigurava se raspodjela poslova na odgovarajuće unutarnje organizacijske jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava :

   

  -          zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

  -          puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,

  -          efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenim poslovima,

  -          osobna odgovornost za obavljanje poslova,

  -          praćenje i proučavanje sudske prakse,

  -          primjena suvremenih metoda rada i osiguranje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

  -          primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,

  -          ostvarivanje suradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

   

  Poslovi i radni zadaci iz djelokruga suda vrše se u okviru temeljnih ustrojstvenih jedinica, i to : A) SUDBENOG ODJELJENJA i B) ODJELJENJA SUDBENE UPRAVE.

   

  Sudbeno odjeljenje čine :

   

  1)     Kazneni odsjek i

  2)     Građanski odsjek

   

  Odjeljenje sudbene uprave čine :

   

   

  1)     Odsjek sudbene pisarne,

  2)     Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove.

   

  Svaka temeljna ustrojstvena jedinica, kao i unutarnje ustrojstvene jedinice vrše poslove i radne zadatke iz oblasti za koju su uspostavljene.

   

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda u Odžaku, koji se nalazi u „Akti suda“.

  301 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1