• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopštenje za javnost Opšte sjednice sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, povodom Konferencije za novinare gradonačelnika Brčko distrikta distrikta BiH održane 20.07.2022.godine

  03.08.2022.

  Broj: 097-0-Su-22-000491

  Brčko, 02.08.2022. godine

   

   

   

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

   

   

   

  Povodom održane konferencije za novinare gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dana 20.07.2022. godine, koja je objavljena na internet stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i u lokalnim medijima, dana 02.08.2022. godine održana je Opšta sjednica sudija Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i jednoglasno je zaključeno da je potrebno ukazati da prema Statutu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudovi Distrikta sude nepristrasno u skladu s odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i nalozima supervizora koji su doneseni u skladu sa tim, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, Statutom i zakonima Distrikta, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima, te opštim načelima međunarodnog prava.

   

  Podsjećamo da se Distrikt zasniva na demokratskom principu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, a da svi zvaničnici bilo koje institucije Distrikta svoju funkciju izvršavaju revnosno i predano u ime svih građana Distrikta, a ne samo u korist Vlade Distrikta ili bilo koje institucije kako bi se to moglo zaključiti iz javnog obraćanja gradonačelnika. U tom smislu valja napomenuti da je Konsultativno vijeće evropskih sudija kao savjetodavno tijelo Vijeća Evrope u Mišljenju broj 18 (2015) od 16.10.2015. godine u tački 18 između ostalog navelo: „Analize i kritike jedne grane vlasti drugima bi trebalo da budu upućene u klimi međusobnog poštovanja. Neuravnoteženi kritički komentari koje upućuju političari su neodgovorni i mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. Njima se može ugroziti povjerenje javnosti u sudstvo i mogu, u ekstremnim slučajevima, dovesti do napada na ustavnu ravnotežu demokratske države“.

   

  Svakako treba znati i da se sudske odluke u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, a time i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, mogu preispitivati pred nadležnim sudom povodom pravnih lijekova u zakonom propisanim postupcima, a za svaku sumnju da su odluke suda „rezultat dogovora“, da su stranke „unaprijed znale kakav će ishod spora biti“ i da je „bilo primjese nedopuštenih ličnih motiva“, postoje nadležne institucije čiji je zadatak da takve „sumnje“ istraže i procesuiraju, a ne da se takvi stavovi od strane najodgovornijih predstavnika izvršne vlasti u Distriktu iznose javno bez validnih dokaza.

   

  Kako su najsnažnije mjere zaštite nezavisnog i nepristrasnog sudskog sistema obezbjeđivanje transparentnosti sudskog postupka i kako bi javnost i građani Distrikta bili upoznati sa činjeničnim i pravnim razlozima osporavanih sudskih odluka (a to ne znaju oni koji zastupaju interese Distrikta, već su predstavnicima izvršne vlasti predstavili kao „neobične i uglavnom neočekivane“ odluke), to javnosti i građanima Distrikta činimo dostupnim presude Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 Ps 036164 21 Rev od 31.05.2022. godine i broj 96 0 Rs 135358 22 Rsž od 14.06.2022. godine, koje suprotno izrečenim stavovima od strane gradonačelnika sadrže jasno i potpuno obrazložene razloge zbog kojih su donesene.

   

  Zaštita imovine i finansijskih interesa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne ostvaruje se pritiskom na sud u postupcima u kojima je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine stranka, već zakonitim postupanjem i adekvatnom kontrolom nadležnih institucija.

   

  Na kraju, problem delegacije mjesne nadležnosti uočen je na početku rada sudova Distrikta zbog čega je Apelacioni sud posredstvom Pravosudne komisije u posljednjih petnaest godina predlagao izmjene i dopune Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine. Nažalost, do danas nije došlo do usvajanja izmjena i dopuna Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine tako da još uvijek ne postoji zakonska mogućnost prenošenja mjesne nadležnosti sa sudova Distrikta na neki drugi stvarno nadležan sud u Bosni i Hercegovini, kada su sudovi Distrikta spriječeni da postupaju iz stvarnih ili pravnih razloga.

   

  Prilog:

  1.    presuda Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 Ps 036164 21 Rev od 31.05.2022. godine;

  2.   presuda Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 Rs 135358 22 Rsž od 14.06.2022. godine;

  3.   akt Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj SuPK-419/06 od 20.04.2006. godine.

                                                            

   

   

  OPŠTA SJEDNICA SUDIJA APELACIONOG SUDA

  BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

                                                                           

   

   

   

   

   

  Dostaviti:

  -  Visokom sudskom i tužilačkom savjetu/vijeću Bosne i Hercegovine – Odjeljenju za integritet;

  -  Pravosudnoj komisiji;

  -  Lokalnim medijima;

  -  Objaviti na stranici Pravosudne komisije i Apelacionog suda;

  Su upisnik.

  Prikazana vijest je na:
  108 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Saopštenje za javnost Opšte sjednice sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, povodom Konferencije za novinare gradonačelnika Brčko distrikta distrikta BiH održane 20.07.2022.godine

  03.08.2022.

  Broj: 097-0-Su-22-000491

  Brčko, 02.08.2022. godine

   

   

   

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

   

   

   

  Povodom održane konferencije za novinare gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dana 20.07.2022. godine, koja je objavljena na internet stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i u lokalnim medijima, dana 02.08.2022. godine održana je Opšta sjednica sudija Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i jednoglasno je zaključeno da je potrebno ukazati da prema Statutu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudovi Distrikta sude nepristrasno u skladu s odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i nalozima supervizora koji su doneseni u skladu sa tim, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, Statutom i zakonima Distrikta, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima, te opštim načelima međunarodnog prava.

   

  Podsjećamo da se Distrikt zasniva na demokratskom principu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, a da svi zvaničnici bilo koje institucije Distrikta svoju funkciju izvršavaju revnosno i predano u ime svih građana Distrikta, a ne samo u korist Vlade Distrikta ili bilo koje institucije kako bi se to moglo zaključiti iz javnog obraćanja gradonačelnika. U tom smislu valja napomenuti da je Konsultativno vijeće evropskih sudija kao savjetodavno tijelo Vijeća Evrope u Mišljenju broj 18 (2015) od 16.10.2015. godine u tački 18 između ostalog navelo: „Analize i kritike jedne grane vlasti drugima bi trebalo da budu upućene u klimi međusobnog poštovanja. Neuravnoteženi kritički komentari koje upućuju političari su neodgovorni i mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. Njima se može ugroziti povjerenje javnosti u sudstvo i mogu, u ekstremnim slučajevima, dovesti do napada na ustavnu ravnotežu demokratske države“.

   

  Svakako treba znati i da se sudske odluke u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, a time i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, mogu preispitivati pred nadležnim sudom povodom pravnih lijekova u zakonom propisanim postupcima, a za svaku sumnju da su odluke suda „rezultat dogovora“, da su stranke „unaprijed znale kakav će ishod spora biti“ i da je „bilo primjese nedopuštenih ličnih motiva“, postoje nadležne institucije čiji je zadatak da takve „sumnje“ istraže i procesuiraju, a ne da se takvi stavovi od strane najodgovornijih predstavnika izvršne vlasti u Distriktu iznose javno bez validnih dokaza.

   

  Kako su najsnažnije mjere zaštite nezavisnog i nepristrasnog sudskog sistema obezbjeđivanje transparentnosti sudskog postupka i kako bi javnost i građani Distrikta bili upoznati sa činjeničnim i pravnim razlozima osporavanih sudskih odluka (a to ne znaju oni koji zastupaju interese Distrikta, već su predstavnicima izvršne vlasti predstavili kao „neobične i uglavnom neočekivane“ odluke), to javnosti i građanima Distrikta činimo dostupnim presude Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 Ps 036164 21 Rev od 31.05.2022. godine i broj 96 0 Rs 135358 22 Rsž od 14.06.2022. godine, koje suprotno izrečenim stavovima od strane gradonačelnika sadrže jasno i potpuno obrazložene razloge zbog kojih su donesene.

   

  Zaštita imovine i finansijskih interesa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne ostvaruje se pritiskom na sud u postupcima u kojima je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine stranka, već zakonitim postupanjem i adekvatnom kontrolom nadležnih institucija.

   

  Na kraju, problem delegacije mjesne nadležnosti uočen je na početku rada sudova Distrikta zbog čega je Apelacioni sud posredstvom Pravosudne komisije u posljednjih petnaest godina predlagao izmjene i dopune Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine. Nažalost, do danas nije došlo do usvajanja izmjena i dopuna Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine tako da još uvijek ne postoji zakonska mogućnost prenošenja mjesne nadležnosti sa sudova Distrikta na neki drugi stvarno nadležan sud u Bosni i Hercegovini, kada su sudovi Distrikta spriječeni da postupaju iz stvarnih ili pravnih razloga.

   

  Prilog:

  1.    presuda Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 Ps 036164 21 Rev od 31.05.2022. godine;

  2.   presuda Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 Rs 135358 22 Rsž od 14.06.2022. godine;

  3.   akt Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj SuPK-419/06 od 20.04.2006. godine.

                                                            

   

   

  OPŠTA SJEDNICA SUDIJA APELACIONOG SUDA

  BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

                                                                           

   

   

   

   

   

  Dostaviti:

  -  Visokom sudskom i tužilačkom savjetu/vijeću Bosne i Hercegovine – Odjeljenju za integritet;

  -  Pravosudnoj komisiji;

  -  Lokalnim medijima;

  -  Objaviti na stranici Pravosudne komisije i Apelacionog suda;

  Su upisnik.