• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  O nama

  Statutom Brčko distrikta BiH ( u daljem tekstu: Statut Distrikta), članom 71, stav 1, propisano je da se zakonom osniva Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH ( u daljem tekstu: Pravosudna komisija).

  Zakonom o Pravosudnoj komisiji, članom 2, propisano je da je Pravosudna komisija samostalno i od drugih organa vlasti Brčko distrikta BiH nezavisno tijelo koja svoja ovlaštenja obavlja u okviru djelokruga utvrđenog Statutom Distrikta.

  Članom 14 Zakona o Pravosudnoj komisiji propisano je da će Pravosudna komisija obavljati sledeće poslove:

  • obezbjeđivanje nezavisnog Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Kancelarije za pravu pomoć i Pravobranilaštva;
  • obezbjeđivanje stručnog usavršavanja sudija, tužilaca, pravobranioca, advokata Kancelarije za pravnu pomoć i stručnih saradnika u pravosuđu i Tužilaštvu Distrikta;
  • donošenje i sprovođenje etičkog kodeksa zaposlenih u pravosuđu (izuzimajući sudije Osnovnog i Apelacionog suda), zaposlenih u Tužilaštvu Distrikta (izuzimajući tužioce), Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomoć uključujući pokretanje disciplinskog postupka zbog kršenja kodeksa;
  • imenovanje i razrješenje pravobranioca i njegovih zamjenika;
  • imenovanje i razrješenje direktora Kancelarije za pravnu pomoć i advokata Kancelarije;
  • imenovanje i razrješenje stručnih saradnika i pripravnika u Osnovnom i Apelacionom sudu, Tužilaštvu Distrikta, Kancelariji za pravnu pomoć i Pravobranilaštvu;
  • pripremu i dostavljanje Skupštini zakona koji se odnose na organizaciju i rad Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć, kao i na regulisanje rada advokata i notara u Distriktu;
  • imenovanje notara i regulisanje rada notara u Distriktu;
  • pripremanje i predlaganje Skupštini onog dijela budžeta Distrikta kojim se obezbjeđuju operativni troškovi za rad Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć i za rad Pravosudne komisije;
  • ostvaruje saradnju s ministarstvima pravde i drugim nadležnim institucijama u BiH;
  • izbor člana za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH;
  • utvrđuje potreban broj advokata u Kancelariji za pravnu pomoć;
  • donosi i daje saglasnost na pravilnike kojima se reguliše rad Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć i stručne službe Pravosudne komisije;
  • donosi pravilnike o uslovima za obavljanje poslova vještačenja i poslova sudskih tumača:
  • imenuje i razrješava dužnosti komandira Sudske policije i određuje broj sudskih policajaca;
  • objavljuje javni konkurs i vrši izbor za sva upražnjena radna mjesta službenika i namještenika u Osnovnom i Apelacionom sudu, Tužilaštvu Distrikta, Kancelariji za pravnu pomoć i Pravobranilaštvu i stručnoj službi Pravosudne komisije;
  • najmanje dva puta godišnje razmatra izvještaj o radu Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć i Pravosudne komisije, te ih u vidu informacija dostavlja Skupštini ukoliko nije drugačije regulisano posebnim zakonima;
  • koordinira projekte koje je pokrenulo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a koje se odnosi na poboljšanje rada sudova i Tužilaštva i efikasnost upravljanja predmetima;
  • unapređuje rad Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomoć i stručne službe Pravosudne komisije;
  • obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom BiH, Statutom Distrikta i zakonima.

  Pravosudna komisija ima sjedište u Brčkom, ul. Trg pravde br.10.

  Pravosudnu komisiju čini 9 članova i to:

  1. predsjednik Ustavnog suda BiH ili sudija tog suda koga on odredi kao svog zamjenika;
  2. predsjednik Apelacionog suda BD BiH;
  3. predsjednik Osnovnog suda BD BiH;
  4. glavni tužilac Distrikta;
  5. direktor Kancelarije za pravnu pomoć Distrikta;
  6. pravobranilac Brčko distrikta BiH;
  7. tri građana Distrikta.

  Pravosudna komisija ima predsjednika i potpredsjedika Komisije koji se biraju iz reda članova Komisije, sa mandatom od četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo birani. Predsjednik predstavlja i zastupa Pravosudnu komisiju, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik.

  Tehničko-računovodstvene, poslove informacione tehnologije, stručne i administrativne poslove za potrebe pravosuđa obavlja Stručna služba Pravosudne komisije.

  Pravosudna komisija ima sekretara koji obavlja pravne, stručne i administrativne poslove iz nadležnosti Pravosudne komisije, priprema sjednice, vodi zapisnike i obavlja sve druge poslove propisane podzakonskim aktima. Sekretar je odgovoran za rad službenika i namještenika u Stručnoj službi, a za svoj rad odgovoran je Pravosudnoj komisiji i predsjedniku Pravosudne komisije. U izvršavanju poslova sekretaru pomaže portparol i zamjenjuje ga u njegovom odsustvu.

  Zaposleni u Pravosudnoj komisiji dužni su da u obavljanju svojih dužnosti postupaju dostojanstveno, pošteno, nepristrasno i objektivno i da čuvaju ugled Komisije.


  1972 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1