• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako sudovi uzimaju predmete u rad?

  16.03.2010.

  U Osnovnom sudu u Prijedoru kao i u ostalim sudovima predmeti se uzimaju u rad u skladu sa unaprijed utvrđenim pravilima.

  Svi predmeti se rješavaju po hronološkom redu zavođenja inicijalnih akata (optužnica, tužbi, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prijedloga itd...). Inicijalni akti koji su ranije zaprimljeni u sudu i zavedeni pod odgovarajućim brojem se ranije i uzimaju u rad.

  Postoji izuzetak od naprijed navedenog pravila tako da određeni predmeti su hitne prirode te kao takvi i imaju priorite u postupanju i uzimanju u rad prije, a to su npr. predmeti: na krivičnom referatu predmeti gdje su optuženi maloljetnici, tzv. „pritvorski“ i predmeti sa većim brojem žrtava, težeg finansijskog i dr. kriminala; predmeti na parničnom referatu, smetanje posjeda, izdržavanje, stambeni predmeti, radni sporovi, privremene mjere; prekršajni predmeti, predmeti nasilja u porodici, predmete gdje su maloljetnici okrivljeni i predmete gdje je teže narušen javni red i mir; na vanparničnom referatu, oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, zadržavanje duševno bolesnog lica u zdravstvenoj ustanovi, produženje i prestanak roditeljskog prava, oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava, određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti; ali i među sporovima hitne prirode postoji hronološki red po starosti inicijalnog akta.

  Prikazana vijest je na:
  6242 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako sudovi uzimaju predmete u rad?

  16.03.2010.

  U Osnovnom sudu u Prijedoru kao i u ostalim sudovima predmeti se uzimaju u rad u skladu sa unaprijed utvrđenim pravilima.

  Svi predmeti se rješavaju po hronološkom redu zavođenja inicijalnih akata (optužnica, tužbi, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prijedloga itd...). Inicijalni akti koji su ranije zaprimljeni u sudu i zavedeni pod odgovarajućim brojem se ranije i uzimaju u rad.

  Postoji izuzetak od naprijed navedenog pravila tako da određeni predmeti su hitne prirode te kao takvi i imaju priorite u postupanju i uzimanju u rad prije, a to su npr. predmeti: na krivičnom referatu predmeti gdje su optuženi maloljetnici, tzv. „pritvorski“ i predmeti sa većim brojem žrtava, težeg finansijskog i dr. kriminala; predmeti na parničnom referatu, smetanje posjeda, izdržavanje, stambeni predmeti, radni sporovi, privremene mjere; prekršajni predmeti, predmeti nasilja u porodici, predmete gdje su maloljetnici okrivljeni i predmete gdje je teže narušen javni red i mir; na vanparničnom referatu, oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, zadržavanje duševno bolesnog lica u zdravstvenoj ustanovi, produženje i prestanak roditeljskog prava, oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava, određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti; ali i među sporovima hitne prirode postoji hronološki red po starosti inicijalnog akta.