• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  03.11.2009.

  Općinski sud u Bihaću izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje da se protiv pravnog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  • uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  • uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  • potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. Obrazac molbe može se dobiti na šalteru informacija.

  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Općiskom sudom u Bihaću. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu na ulazu u zgradu Općinskog  suda u Bihaću.

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu na ulazu u zgradu Općinskog  suda u Bihaću.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu na ulazu u zgradu Općinskog  suda u Bihaću.

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu na ulazu u zgradu Općinskog  suda u Bihaću.

  Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije da pravno lice nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti

  Ova uvjerenja se izdaju u prijemnoj kancelariji suda. Potrebno je podnijeti pisani zahtjev  na kome je obavezan pečat firme, nakon što se izvrši potrebna provjera podataka, uplaćuje se taksa u iznosu od  15 KM na sljedeći broj transakcijskog računa: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722221

  Uvjerenja za učešće na tenderu 

  Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje za pravno lice, da pred ovim sudom nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.
  Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda.

   

  2851 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1