• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Predsjednik suda

  Riječ predsjednika

  16.02.2023.

  Riječ predsjednice

  Husić Zinaida, predsjednica Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

  Dozvolite mi da, na samom početku, poželim dobrodošlicu svim posjetiocima web stranice Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, na koji način možete pronaći željene informacije koje će vam pomoći u ostvarivanju prava, te dobiti potpunu sliku o radu suda.

  Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine provedena je reforma pravosuđa. Tom reformom konstituisani su pravosudni organi u skladu sa novim propisima. Ovaj sud je nastavio rad u prostorijama privremenog karaktera, a uz koordinaciju i pomoć, koje su nam velikodušno obezbijedili Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Vlada Kraljevine Norveške, Vlada Republike Srpske i Opština Istočno Novo Sarajevo, rekonstruisana je zgrada u kojoj se danas nalazimo i na taj način su direktno pomogli u poboljšanju i obezbjeđenju smještajnih kapaciteta i materijalno tehničkih uslova za profesionalni i nezavisan rad sudija.

  Smatram neophodnim za istaći da su se, zahvaljujući sudijama Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, kao i svim zaposlenim radnicima, koji su radili u teškim uslovima, ipak uspjeli postići izuzetni rezultati posebno u pogledu smanjenja broja zaostalih predmeta.

  Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti, te nezavisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima. Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti pred zakonom, kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.

  Vaše sugestije i zapažanja, kao i kritike i pohvale, će se koristiti kao smjernice za dalji, efektivniji rad suda.

  2903 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1