• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.  

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.  

  U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.  

  Medijacija je povoljna za stranke  

  Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.

  Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.

  Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.

  Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.

  Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.

  Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

  Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

  Osnovni principi u postupku medijacije  

  Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.  

  Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.  

  Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.  

  Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

  796 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1