• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kalesiji

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  Šta je Medijacija

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

  U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

  • Medijacija je povoljna za stranke
  • Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
  • Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
  • Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
  • Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
  • Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
  • Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

  Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

  Osnovni principi u postupku medijacije

  • Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.
  • Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
  • Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.
  • Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

  Medijacija u Općinskom sudu Kalesija

  U Općinskom sudu Kalesija do sada ni jedan spor nije riješem Medijacijom.

  Sobzirom na činjenicu da je Općinski sud Kalesija, kao Model sud , prihvatio Medijaciju kao jedan od ključnih  standarda očekujemo da će u narednom periodu doći do značajnije primjene Zakona o medijaciji i u našem sudu.Zakoni o parničnom postupku propisuju procedure za medijaciju i postizanje nagodbe u predmetima.Sud će pokrenuti program identifikacije vrste predmetau kojima je moguća medijacija ili nagodba i uvesti praksu upućivanja predmeta na medijaciju ili nagodbu.

  285 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1