• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Листе и регистри
 • Судски тумачи
 • Судски тумачи - прописи

  Судски тумачи - прописи


  На основу члана 14. став 1. тачка о) Закона о Правосудној комисији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 19/07, 20/07, 2/08) Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ на 179. редовној сједници одржаној дана 03.10.2016. године донијела је Правилник о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ Наведени правилник објављен је у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“ број 38/16 и ступа на снагу дана 25.10.2016. године и можете га преузети ОВДЈЕ.

  На основу одредбе члана 14. става (1) тачке о) Закона о Правосудној комисији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 19/07, 20/07 и 02/08), Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 210. редовној сједници одржаној дана 19.11.2019. године донијела је Правилник о измјенама и допунама правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ. Наведени правилник објављен је у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“ број: 33/19 дана 23.12.2019. године и ступио на снагу дана 31.12.2019. године и можете га преузети овдје.

  Обавјештење о ступању на снагу Правилника о измјенама и допунама правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ

  Обавјештење о полагању теста стручног знања за судске тумаче

  Сходно одредбама Правилник о измјенама и допунама правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ, објављен у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“ број: 33/19 дана 23.12.2019. године и ступио на снагу дана 31.12.2019. године, за тумача може бити именовано лице, које поред осталих обавезних услова, има положен тест стручног знања пред стручном Комисијом при Федералном министарству правде или Министарству правде Републике Српске, а детаљне информације о полагању испита налазе се на wеб страницама министарстава:

  Инструкцију за плаћање судске таксе у поступку именовања судских тумача можете погледати ОВДЈЕ.

  Упутство за израду печата можете преузети ОВДЈЕ

  Документација потребна за именовање судског тумача (преузмите кликом на одговарајућу ријеч).


  • 1 - 1 / 1
  • 1