• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Zvorniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Osnovni sud u Zvorniku mjesno je nadležan za teritoriju opština Zvornik i Osmaci ( oko 70 000 stanovnika ).

  Osnovni sud u Zvorniku stvarno je nadležan za suđenje :

   

  1. u krivičnim  predmetima 

  a) da u prvom stepenu sudi

  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna
    novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom
    nije određena nadležnost drugog suda.
  - za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost
    osnovnog suda,
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
    na osnovni sud,
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

   

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku

   

  3. drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,
  b) da određuje mjere obezbjeđenja
  c) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
  d) da vrši druge poslove određene zakonom

  898 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1