• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Zvorniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  U Osnovnom sudu u Zvorniku, građani i pravna lica mogu izvaditi sledeća uvjerenja i potvrde:

  Uvjerenja iz prekršajne evidencije

  Postoje dvije vrste zahtjeva jedan za fizička, a drugi za pravna lica.
  Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijemu pošte
  u prijemnoj kancelariji ( kancelarija br.2), a preuzimaju u kancelariji broj 4 narednog dana.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije sa krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Zvorniku
  Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse (uplaćeno putem opšte uplatnice) predaje se neposredno na šalter prijema pošte. Uvjerenje se izdaju istog dana.

  Uvjerenje sa podacima ovog suda stranke zatim nose na upisnik Okružnog suda u Bijeljini koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnosioca zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak.

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijemu pošte
  u prijemnoj kancelariji ( kancelarija br.2), a preuzimaju u kancelariji broj 4 narednog dana

  Uvjerenje da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

  Ova uvjerenja se izdaju u Osnovnom sudu u Bijeljini.

  Uslovi za dobijanje uvjerenja i potvrda

  Potrebno je podnijeti pisani zahtjev , nakon što se izvrši potrebna provjera podataka , uplaćuje se taksa u iznosu od  (zavisno od vrste uvjerenja ili potvrda) na sljedeći broj transakcijskog računa : 5620990000055687 , poziv na broj : 7657000000 , vrsta prihoda : 722211 budžetska organizacija: 1068001

  1391 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1