• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudije suda

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Rođena je u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu,Prvu gimnaziju i Pravni fakultet na kome je diplomirala 1983.godine. Pripravnički staž je obavila u advokaturi ,položila ispit za sudiju za prekršaje, bila uposlena kao stručni saradnik u Općinskom sudu za prekršaje Centar Sarajevo i kao sudija u istom sudu u periodu 1998-2005 godine .28.02.2023.
  dr. sci. Mirela Omanović rođena u Sarajevu 1981. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2005. godine a pravosudni ispit položila u septembru 2009. godine pri Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine.25.07.2022.
  Rođena 1966. godine u Visokom. U Visokom završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 20.04.1989. godine. Pravosudni ispit položila 09.09.1995. godine, a ispit za notara 25.03.2006. godine. 29.03.2022.
  Doc. dr.sci. Smajo Šabić rođen 10.04.1972. godine u Šipovu. Osnovnu i srednju školu završio u Šipovu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2000. godine. Dana 13.04.2010. godine magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, odbranivši magistarski rad pod nazivom „Stjecanje prava vlasništva na nekretninama“. Dana 29.06.2018.godine doktorirao na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Zenici, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravni položaj parničnih stranaka u pogledu disponiranja tužbenim zahtjevom“. Pravosudni ispit položio 30. 01. 2006. godine. 07.03.2022.
  Rođena sam u Tuzli 22.08.1967. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Tuzli, a Pravni fakultete u Sarajevu. Dana 17.01.2000. godine imenovana sam za sudiju Općinskog suda u Tuzli, te sam tu dužnost obavljala do 01.10.2015. godine, kada stupam na dužnost sudije Kantonalnog suda u Tuzli. Dužnost sudije Kantonalnog suda u Sarajevu obavljam od 16.08.2021. godine.07.03.2022.
  Rođena 1971. godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu 1998. godine. Volonterski i pripravnički staž obavljen na Općinskom sudu u Sarajevu u period od 1999. do 2001. godine, te pravosudni ispit položen 2001.godine.23.02.2022.
  Rođena 1973. godine u Visokom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1999. godine, te je u Općinskom tužilaštvu u Kiseljaku obavila pripravnički staž, nakon čega je 2002. godine položila pravosudni ispit. U Općinskom pravobranilaštvu Kiseljak od 2002. godine obavljala je funkciju zamjenika pravobranioca do 2006. godine, kada je imenovana za stručnog saradnika Općinskog suda u Kaknju, a 2008. godine imenovana za dodatnog sudiju istog suda. Na poziciju sudije Okružnog privrednog suda u Is14.10.2020.
  Rođena 1958.godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 29.10.1981. godine. Pravosudni ispit položila 21.11.1983. godine. Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu (15.10.2008. godine) Predsjednik parničnog sudskog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu (27. 09. 2005. - 15.10.2008. godine) Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Sarajevu za vrijeme odsustva Predsjednika suda u 2006., 2007. i 2008. godini. 12.07.2019.
  • 1 - 10 / 41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5