• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Oglasna ploča
 • Elektronska oglasna ploča

  Obavijest o izradi plana integriteta

  20.05.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-22-000478

  Dana, 19.05.2022. godine

   

   

  OBAVIJEST O IZRADI PLANA INTEGRITETA

   

   

  Predmet: Obavijest nosiocima pravosudnih funkcija i ostalim zaposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Osnovnog suda u Novom Gradu, dostavlja se:

   

  Poštovani,

   

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je usvojilo Smjernice za izradu i provođenje Plana integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (broj: 08-02-3-2080-1/2016 od 08.07.2016. godine), (u daljem tekstu: Smjernice). U skladu sa navedenim Smjernicama obaveza našeg suda je da izradi i usvoji Plan integriteta.

   

  S tim u vezi, informišem Vas da sam dana 19.05.2022. godine donijela Odluku o izradi Plana integriteta i imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta (broj: 076-0-SU-22-000478   od 19.05.2022. godine). Ovom odlukom za Koordinatora Radne grupe imenovana je sudija Šipka Ljiljana, a za članove Radne grupe imenovani su: Kovačević Tajana (zamjenik Koordinatora), Šurlan Dragan, Simić Nada i Novaković Mira.

   

  Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su Radnoj grupi potrebni za izradu Plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih u Sudu. Naglašavam obavezu da su svi nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni u Osnovnom sudu u Novom Gradu dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenja Plana integriteta, te da sarađuju sa Radnom grupom.

   

  S poštovanjem,

   

                                                                                                 Predsjednica suda:

                                                                                                     Tatjana Radulj

   

  19 PREGLEDA

  Servis Elektronska oglasna ploča

  Servis Elektronska oglasna ploča omogućava strankama u postupku i drugim zainteresovanim licima uvid u dokumente koji su objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi suda, a koji strankama nisu mogli biti uručeni putem pošte ili ličnom dostavom.

  Elektronska oglasna ploča ima isključivo informativni karakter, te će stranke i dalje imati obavezu dolaska u sud ukoliko žele preuzeti neko pismeno sa oglasne ploče suda.

  Tokom januara 2013. godine provedena je pilot faza primjene elektronske oglasne ploče nakon čega je usljedila objava servisa Elektronska oglasna ploča na svim web stranicama sudova u okviru pravosudnog web portala pravosudje.ba.

  Servis Elektronska oglasna ploča dostupan je ovdje. Napominjemo da je, nakon klika na link, potrebno pričekati par trenutaka dok se podaci osvježe i prikažu.

   

  Upute za pretragu sudskih pismena na E-ploči

  Klikom na navedeni link pojaviće se lista dokumenata poredana prema datumu objave.

  Ukoliko želite dodatno filtrirati prikazane podatke koristite pretragu.

  Za pretragu po imenu i prezimenu treba koristiti afrikate (č, ž, š itd.).

  Za pretragu po nazivu dokumenta poželjno je koristiti nazive dokumenata poput: poziv, pregled, rješenje i tome slično (bez obzira na veliko ili malo početno slovo).

  188 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1