• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

  Službenici i namještenici Osnovnog suda Brčko distrikta BiH


  Sekretar suda:

  • Kikić Smajila, rođena je 29.09.1964. g. u Brčkom. Pravni fakultet je završila u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2002. g. 
  Pomoćnik sekretara suda:
  • Zarić Vladimir
  Sekretarica Predsjednika suda:
  • Šimunović Gordana                    
  Šef sudske pisarnice:
  • Kikić Stanislava    
  Referent za upravljanje predmetima: 
  • Lukić Jelena
  • Smajlović Azra
  • Đurić Gordana
  • Zukić Emina
  Referenti za unos dokumenata:
  • Suljagić Majda
  • Halilović Nermina
  • Gorana Gligorević Davidović
  Referenti za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija:
  • Gosić Mirjana
  • Gluhaković Alma
  Sudski izvršioci:
  • Radović Slobodan
  • Hasanbegović Esad
  • Sejdić Nermin
  • Đakić Mirza
  • Kopčalić Jasmin
  • Morankić Adnan
  • Čonda Denis
  • Vuković Marko
  • Šadić Nermin
  • Dabić Nikola
  Referent za ovjeru:
  • Gačić Duška
  Dostavljači kuriri:
  • Mujić Derviš        
  • Perić Vlado
  • Vasić Goran
  • Lukić Dražen
  • Fazlić Mirsad
  • Žarkić Boris
  Referent-operater-asistent:
  • Blagojević Vesna
  • Brodlić Senada
  • Čandić Aida
  • Ćeran Mirela
  • Gubeljić Azra
  • Hodžić Fikneta
  • Spasojević Daniela
  • Jokić Maja
  • Kahriman Kadira
  • Kozjak Kosana
  • Mujkanović Ševala
  • Niketić Milica
  • Ošapović Gorana
  • Panić Vesna
  • Orlović Vesna
  • Oršulić Vanja
  • Brkić Katarina
  • Mustafić Amela
  • Maričić Gordana
  • Mijić Blaženka
  • Lugonjić Marijana
  • Pejić Dobrila
  • Salković Adnan
  • Stokić  Dragan
  • Mišić Vesna
  • Stevanović Branka
  • Tadić Ilva
  • Stokić Milan
  • Hasanović Semrina
  • Kalajdžić Dajana
  • Gajić Danijela
  • Milana Purić

  Gruntovnica - Zemljišno knjižni ured:


  Dipl.pravnik u zemljišno-knjižnom uredu:
  • Rakanović Zoran - šef zemljišno - knjižnog ureda,
  • Marjanović Dražen
  • Kaurinović Milijana
  • Petrović Milica
  • Halilović Emina
  Operater zemljišno knjižnih poslova:      
  • Janković Gordana      
  • Mirković Bosiljka 
  • Šolaja Sanja      
  • Grčević Ksenija      
  • Antić Nemanja  
  • Ilić Aleksandra
  • Ćumurović Edita  
  • Oparnica Jelena
  • Hadžić Melina

  Otprema pošte:
  • Simikić Dragan
  Vozači – kuriri:
  • Popović Dragoslav
  • Todić Zoran
  • Elvir Kukuljević
  Sudijski pripravnik:

  • Jelena Lukić

  Sudijski pripravnici – volonteri

  • Jović Aleksandra
  • Majinović Miloš
  • Mujkanović Azur
  • Mira Jović
  • Milana Torlaković

  Registar preduzeća i preduzetnika:
  • Iljić Olivera
  • Dajana Grgić
  Arhivar
  • Prajo Radomir

  4422 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1