• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  19.05.2022.

  Zemljišne knjige se vode ručno ili elektronski. Zemljišna knjiga je javna. Uvid u zemljišne knjige, pripadajuće akte i sve pomoćne spise je dozvoljen i svako može dobiti iz njih izvode, kopije i prepise ako za pojedine podatke nije drugačije određeno. Niko se ne može pozivati na to da mu nije bila poznata sadržina upisa u zemljišne knjige.

   

  Upis u zemljišne knjige


  Upis u zeljišnu knjigu dopustiti će se samo na osnovu isprava sastavljenih u obliku propisanom za njihovu valjanost. Iz isprave mora biti vidljiv pravni osnov za upis prava kao u za upis promjene, ograničenja ili prestanak prava. U ispravi mora biti navedena tačna oznaka zemljišta i prava za koje se upis zahtjeva.

  Uz prijedlog za upis potrebno je priložiti ispravu odnosno isprave na osnovu kojih se predlaže upis i dokaz o plaćenoj sudskoj taksi.

  Taksa se plaća na žiro račun budžeta BD broj 5520001826762457, vrsta prihoda: 722221, budžetska organizacija 1202001.

  1429 PREGLEDA

  Zemljišnoknjižni izvadak i ostala uvjerenja i potvrde

  Taksa za zemljišnoknjižni izvadak iznosi 10,00 KM.

  Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje zemljišnoknjižnog izvoda potrebno je navesti broj ZK uloška, katastarsku opštinu, broj katastarske parcele ili podatke o upisanom nosiocu stvarnog prava. Ove podatke stranke mogu saopštiti telefonom na broj  049/216-499.

  Za ostala uvjerenja ili potvrde potreban je zahtjev i taksa u iznosu od 5,00KM.

  1681 PREGLEDA

  Dokumentacija potrebna za pojedine upise u zemljišne knjige

  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

  - prijedlog,

  - ugovor 

  - taksa u iznosu od 80,00 KM

  Dioba nekretnina

  - prijedlog,

  - isprava na osnovu koje se predlaže upis,

  - taksa u iznosu od 30,00 KM

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  - prijedlog,

  - ugovor o doživotnom izdržavanju, 

  - izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,

  - taksa u iznosu od 80,00 KM

  Hipoteka

  - prijedlog,

  - ugovor o zasnivanju založnog prava,

  - taksa u iznosu od 80,00 KM

  Upis zabilježbe

  - prijedlog,

  - isprava koja je osnov za upis zabilježbe,

  - taksa u iznosu od 30,00 KM

  Upis predbilježbe

  - prijedlog,

  - isprava koja je osnov za upis predbilježbe,

  - taksa u iznosu od 30,00 KM

  Brisanje hipoteke

  - prijedlog,

  - isprava na osnovu koje se predlaže brisanje

  - taksa u iznosu od 30,00 KM

  Brisanje doživotnog prava uživanja

  - prijedlog,

  - izvod iz matične knjige umrlih za lice koje je upisano sa pravom doživotnog uživanja

  - taksa u iznosu od 30,00 KM

  Provođenje elaborata o etažiranju

  - prijedlog,

  - elaborat o etažiranju koji mora biti ovjeren od strane Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade BD BiH,

  - potvrda o plaćenoj renti,

  - taksa u iznosu od 80,00 KM

  1379 PREGLEDA

  Elektronska zemljišna knjiga Brčko distrikta BiH

  DOBRO DOŠLI NA PORTAL ELEKTRONSKE ZEMLJIŠNE KNJIGE BRČKO DISTRIKTA BIH!

  Na ovoj stranici možete izvršiti uvid u bazu digitalizovanih zemljišnoknjižnih podataka o nepokretnostima u Brčko distriktu BiH.

  Baza sadrži:
  • podatke iz katastarskih opština u kojima je završen postupak izlaganja nekretnina/postupak komasacije,
  • podatke iz katastarskih opština/dijelova opština koji su do sada ručno uneseni iz zemljišnih knjiga privremenog registra (PR REG) i zemljišnih knjiga starog premjera (SP).
  Podaci prikazani na ovoj web stranici su isključivo informativnog karaktera, a prikazani zemljišnoknjižni uložak nema snagu javne isprave. Zemljišnoknjižni izvod kao javnu ispravu možete pribaviti isključivo u zemljišnoknjižnoj kancelariji Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

  Bazi možete pristupiti OVDJE
  33150 PREGLEDA
  • 1 - 5 / 5
  • 1