• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Derventi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  04.06.2008.

  Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Derventi vrši se svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova , u Prijemnoj kancelariji ovog suda , prizemlje , soba br. 7 , a žalbe se zatim prosleđuju Okružnom sudu u Doboju 

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena.Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku.Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci.Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda.Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu Doboj koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

   

  479 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1