• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Aktuelnosti

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Program rada Okružnog privrednog suda u Bijeljini za 2023. godinu, predviđa da sud zakonito, blagovremeno, uredno, kvalitetno i efikasno obavlja sudijsku funkciju na osnovu Ustava, Zakona o sudovima, Zakona o VSTS, te drugih zakonskih i podzakonskih akata i zahtjeva, koje u okviru Ustava i Zakon pred sud postave mjerodavna državna tijela, organizacije, fizička i pravna lica i sl. 19.01.2023.
  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. 24.10.2022.
  Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. 11.05.2022.
  • 1 - 6 / 76
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13