• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  29.05.2009.

  Uvjerenja iz prekršajne evidencije

  Postoje dvije vrste zahtjeva jedan za fizička, a drugi za pravna lica.

  Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se i preuzimaju u Odjeljenju za prekršaje ovog suda, Nemanjina 1.

   

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije iz krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Trebinju.

  Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse predaje se neposredno na pult pisarnice u prizemlju zgrade suda, kancelarija br.02.

  Uvjerenje sa podacima ovog suda isti dan se nose na upisnik Okružnog suda u Trebinju u koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnosioca zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak.

   

  Uvjerenje o izricanju mjere bezbjednosti, objavljivanja presude i zabrani obavljanja određene privredne djelatnosti

  Ovim uvjerenjem se dokazuje da pravnom licu nije izrečena mjera bezbjednosti, zaštitna mjera objavljivanja presude i zabrane obavljanja određene djelatnosti.

  Uvjerenje izdaje sudska pisarnica na pismeni zahtjev

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1