• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Publikacije
 • Promotivni materijali

  Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

  05.02.2020.

  Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je u decembru 2019. 

  godine izradila Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Pored ADI-a, distribuciju Vodiča vrše i Udruženje poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unija udruženja poslodavaca RS (UUPRS).

   

  Svrha Vodiča je da pomogne mikro, mali i srednjim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj da bolje razumiju sudske procese i steknu osnovna znanja neophodna kako bi se samozastupali na sudu. Vodič je izradjen na latinici i ćirilici, te je preveden i na engleski jezik.

   

  Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH možete preuzeti na: 

  .

   

  Ukoliko Vam je potrebno više informacija o samom Vodiču, molim Vas da posjetitite sljedeću web stranicu: (ovdje takodjer možete pronaći sve četiri verzije Vodiča). Ukoliko želite saznati više o projektu, molim Vas da posjetite sljedeću web stranicu: 

  .

  332 PREGLEDA

  Što moram znati kad sam svjedok?

  Vodič za djecu svjedoke u kaznenim postupcima u BiH se nalazi u pratećim dokumentima.

  Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u kaznenom postupku

  30.09.2011.
  U cilju boljeg informiranja osoba koje su oštećene kaznenim djelom, kao i svjedoka u kaznenom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".
  Ovaj letak oštećenima i svjedocima u kaznenom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u kaznenom postupku.
  Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru kaznenog postupka.
  Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u kaznenom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

  STRATEGIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE

  11.11.2010.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  STRATEGIJA

   

  ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

   

  I INFORMIRANJE

   

  OPĆINSKOG  SUDA U ORAŠJU  ZA RAZDOBLJE 2010/2011 GODINA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  U Orašju, 28.09.2010. godine

   

   

   

  U v o d

   

  Strategiju za odnose s javnošću i informiranje u pisanom obliku Općinski  sud u Orašju  donosi u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga prema javnosti, te ostvarenju specifičnih ciljeva adekvatnog, pravovremenog i planiranog informiranja javnosti, građana, stranaka i medija.

   

  Ova Strategija izrađena je u okviru  Smjernica danih u Standardima radnog učinka-koje je izradio JSDP, a koji odražavaju najbolje prakse modernih sudova u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, Standardima za pristup EU koji važe za sudove i pravosuđe, Strateškim planom VSTV-a za period 2007-2012, godina.

   

  I)                  Ljudski resursi

   

  Iako u praksi Općinskog suda u Orašju već realizira značajni dio aktivnosti koje će biti navedene u Strategiji, postoji potreba da se sve pojedinačne aktivnosti koordiniraju i sistematiziraju kroz prvi pisani Strateški plan suda za odnose sa javnošću i informiranje.

  Ponavljanje zaduženja i načina postupanja određenih uposlenika, za cilj ima ukazati važnost pojedinačnog postupanja, ali i kroz prvi pisani Strateški plan potvrditi dosadašnje ispravno postupanje uposlenika, kako bi u istom smjeru nastavili potvrđivati i razvijati Strategiju suda i u budućnosti.

   

  Kada su u pitanju ljudski resursi strateški cilj je implementirati ili nastaviti sa implementacijom dosadašnjih aktivnosti na radnim mjestima i na način kako je to u daljem tekstu navedeno.

    

  I A) Obveze svih uposlenika

   

  1) Za uspješne odnose sa javnošću bitno je ponašanje svakog od uposlenika suda ponaosob. Dojam koji uposlenik ostavlja počev od načina oblačenja, ophođenja prema strankama, korisnici usluga suda primjećuju već u prvom neposrednom kontaktu sa sudom.

  Stoga je potrebno u narednom periodu ustrajati na poštivanju principa međusobnog uljudnog ophođenja, oblačenja, nošenja identifikacijskih kartica (iz kojih se vidi ime i funkcija u sudu), nepušenja (osim u za to određenim prostorijama),  planskom korištenju pauza za odmor u za to predviđenim prostorijama i sl.

   

  Strateški cilj

  Ciljana skupina

  Odgovorna osoba za implementaciju i  praćenje

  Rok

  Poštivanje Etičkog kodeksa

  Namještenici

  i Službenici

  Šef pisarnice; Tajnik  suda

  Kontinuirano

  Ocjenjivanje/godišnje

  Poštivanje Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju

  Namještenici

  i Službenici

  Šef pisarnice; Tajnik suda

  Kontinuirano

  Ocjenjivanje/godišnje

   

   

  2) Za uspješno informiranje javnosti potrebno je da svi uposlenici suda imaju minimum znanja o principima na kojima se temelji rad suda, a naročito poznavanje organizacije rada u sudu kako bi stranke-korisnike usluga suda mogli uputiti na osobu u sudu koja im može pružiti odgovore na postavljena  pitanja. 

   

  U ovom sudu  svakodnevno je velika frekvencija stranaka sa raznovrsnim zahtjevima,  jer je Općinski sud Orašje mjesno nadležan  za teritorij cijelog Posavskog kantona te rješava brojna životna pitanja (Utvrđuje prava na imovinu, Očinstvo, Razvod braka, određuje uređenje međe, raspravlja zaostavštinu), a također je nadležan da vrši Registraciju pravnih subjekata, vodi Stečajne i Likvidacione postupke u okviru Gospodarskog odjela.  

  I pored reorganizirane pisarnice nakon implementacije CMS-a, postojanja Portira i  Sudske policije,  vrlo često i ostali uposlenici budu u prilici susresti se sa strankama koje ne znaju kome i gdje se trebaju obratiti. Zbog toga postoji potreba da svaki službenik zna tko je u sudu zadužen za koju vrstu poslova, te uputi stranke na odgovarajućeg službenika.

  (Ponovo se ukazuje na potrebu i vizualnog razlikovanja službenika suda od korisnika sudskih usluga).

   

   

  Strateški cilj

  Ciljana skupina

  Osoba odgovorna za implementaciju i praćenje

  Poštivanje Plana interne komunikacije suda

  Namještenici

  i Službenici

  Šef pisarnice; Tajnik suda , Predsjednik suda

  Sprovođenje Plana implementacije ZSPI

  Suci; stručni suradnici, pripravnici Uprava suda; Pisarnica,  prijem pošte, portir

  Predsjednik suda;

  Glasnogovornik suda

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I B) Obveze portira / telefoniste i prijemnog ureda

   

   

  Portir / telefonista

  Sud je prostorno organiziran na način da je prva osoba koju stranke sreću, nakon što uđu u sud, portir. Ovo radno mjesto vidno je obilježeno natpisom „Prijavnica i Informacije“.

   

  Portir je dugogodišnji  zaposlenik suda, i prošao je internu obuku za rad na ovom radnom mjestu.

  Portir je prva kontakt osoba za korisnike suda koji osobno pristupe u sud i isti :

   

  1.) Daje upute korisnicima suda u pogledu (ne)prikladnog i (ne)dopuštenog ponašanja u sudu,  zabranjuje ulazak u sud neprikladno odjevenim strankama (naročito u ljetnim mjesecima, kada pojedine stranke dolaze neprimjereno obučene npr. u papučama, majicama, sa dubokim dekolteom, kratkim hlačama i mini suknjama, puše u prostorijama suda koje nisu za to predviđene i sl.). Uz asistenciju sudske policije osigurava da takvim osobama ne bude dozvoljen pristup u zgradu dok ne ispoštuju kućni red suda.

  Vodi računa i obavještava upravu suda o neprikladnom ponašanju uposlenika suda tj. kršenju Etičkog kodeksa sudskih službenika i namještenika tako što prima sve pritužbe na rad pristigle od stranaka usmeno ili pismeno.

   

  Također vodi  Knjigu evidencije o ulasku stranaka  u  zgradu suda kao i izlasku iz zgrade, kao i uposlenika suda.

   

  Strateški cilj

  Ciljana skupina

  Osoba odgovorna za implementaciju i praćenje

  Poštivanje prikladnog i dopuštenog ponašanja u sudu

  Korisnici usluga koji neposredno pristupaju u sud

  Portir uz asistenciju sudske policije i obavezu obavještavanja Tajnika suda i Šefa pisarnice

  Poštivanje prikladnog i dopuštenog ponašanja u sudu-naročito oblačenje i poštivanje radnog vremena

  Uposlenici suda

  Portir uz obavezu obavještavanja tajnika suda i predsjednika suda

   

   

  2.) Obavještava korisnike sudskih usluga o informacijama koje se nalaze na Oglasnim pločama unutar suda, i jednoj oglasnoj ploči ispred sudske zgrade (kao što su liste sudskih vještaka,Odvjetnika, Stečajnih upravnika, Tumača, Medijatora…) daje strankama brošure, vodiče, promotivne i informativne letke, formulare zahtjeva koje sud dijeli besplatno, upućuje na lokacije u sudu gdje se oni nalaze i brine o održavanju tih lokacija npr. dodavanjem nedostajućih brošura, uklanjanjem obavijesti koje više ne važe i sl. 

   

  3.) Upućuje stranke na lokacije u sudu gdje mogu pronaći tražene informacije (npr. upućuje stranke na orijentacijsku ploču suda, sa rasporedom prostorija koja se nalazi odmah na ulasku u sud, na odgovarajuću pisarnicu, mjesto prijema pošte, i sl.)

   

  Portir ima obavezu  strankama predočiti informacije o organizaciji suda, ali nama pravo odgovarati na zahtjeve za pristup informacijama.Portir u takvim slučajevima ima obvezu strankama predočiti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama  i po potrebi Vodič za pristup informacijama i Index registar dostupnih informacija. U slučaju bilo kakvih dilema neposredno kontaktira glasnogovornika ili Predsjednika suda.

  Zahtjeve za pristup informacijama ne prima direktno od stranke već ih upućuje na prijemni ured, koji se nalazi u neposrednoj blizini, jer tako ne dolazi do nepotrebnog zadržavanja stranaka  na prijavnici, strankama se ne otežava postupak podnošenja zahtjeva , a sudu omogućava bolja  kontrola nad sudbinom podnesenog zahtjeva.

   

  4.)  Upisuje stranke u knjigu Evidencije za prijem kod  Predsjednika suda, a koji se vrši  svakog Četvrtka  od 11,00 do 14,00 sati, te navedenu evidenciju dostavlja Tehničkom tajniku  dan prije zakazanog razgovora.

   

  5.) U posebnoj knjizi evidentira najčešće postavljana pitanja stranaka.

   

  6.) Na vidnom mjestu čuva i upućuje stranke na kutiju u koju se odlažu pritužbe, sugestije i pohvale korisnika usluga.

   

  Strateški cilj

  Ciljana skupina

  Osoba odgovorna za implementaciju i praćenje

  Pružanje informacija o uslugama suda i održavanje lokacija sa informacijama

  Korisnici usluga koji neposredno pristupaju u sud

  Portir

  Pružanje informacija na propisanim obrascima Zahtjeva za pristup informacijama, prezentiranje Vodiča, Index-a  dostupnih informacija

  Mediji, Stranke koje traže informacije po  ZSPI ili koje su to po sadržini  zahtjeva

  Portir uz konsultacije sa glasnogovornikom, odnosno Predsjednikom suda

  Kontinuirano evidentiranje najčešćih pitanja korisnika i ažuriranje kutije za primjedbe stranaka

  Stranke i uposlenici suda

  Portir;

  Komisija za pritužbe stranaka-(imenovana rješenjem predsjednika)

  IKT službenik, glasnogovornik suda

  objava odgovora na web stranici na česta pitanja stranaka

   

   

   

   

   

   

   

  Prijemni ured

   

  Prijemni ured nalazi se u neposrednoj blizini prijavnice (portira), pa se stranke često obraćaju direktno prijemnom uredu sa zahtjevom za pristup informacijama. Stoga uposlenici u prijemnom uredu, također imaju obrazac, Zahtjeva za pristup informacijama koje besplatno daju na zahtjev stranke ili na osnovu vlastite procjene, stranke upućuju da se dodatno informiraju kod portira ili uz pomoć brošura koje se nalaze u holu suda. Po potrebi direktno kontaktiraju glasnogovornika ili Predsjednika suda.

   

  Telefonista

   

  Obzirom da svi uposlenici suda  nemaju direktnu  telefonsku liniju važno je da portir / telefonista koji radi na telefonskoj centrali suda, u slučaju poziva novinara, građana ili institucija koje traže osobu zaduženu za odnose sa javnošću – glasnogovornika, zna kojim redom i koga „spojiti“ kako bi se izbjegle neželjene situacije da se sud poziva i po nekoliko puta da bi se došlo do ovog službenika i tako stiče negativna slika o radu suda.

   

  Potrebno je osigurati da portir /telefonista stekne osnovna znanja kroz internu edukaciju o tome tko , kada i kako odgovara na upite novinara i građana po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

   

  Obzirom  da se izdvojeni Prekršajni odjel  i Izdvojena organizaciona jedinica Zemljišno knjižnog ureda ovog suda nalaze u Odžaku u prizemlju zgrade  u kojem je smješten Kantonalni sud Odžak, portir  koji  je uposlenik Kantonalnog suda u Odžaku, a prema dogovoru sa Predsjednicom suda, upućuje stranke u Prijemni ured izdvojenog Prekršajnog odjela, te se iste neposredno obraćaju upisničaru  koji je uposlenik ovog suda, sa zahtjevom za pristup informacijama, s tim da se stranke mogu neposredno obratiti sa zahtjevom i u sjedište suda u Orašju.

   

  KLJUČNE POZICIJE

   

  1) Uloga Predsjednika suda

   

  U skladu sa Zakonom o sudovima Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 38/05 i 22/06), predsjednik suda je glavni glasnogovornik suda i obraća se javnosti u vezi sa bitnim pitanjima vezanim za sud.

   

  Predsjednik suda odobrava saopćavanje ili određuje da se ima izuzeti od saopćavanja određena informacija, koja se traži od suda temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama.

   

  Predsjednik suda odobrava sve informacije koje idu prema medijima, strankama i široj javnosti u ime suda.

   

  Predsjednik suda može prenijeti na glasnogovornika suda ovlast da daje saopćenja i izjave za medije i bez izričitog odobrenja u jednostavnijim stvarima, kao što su  informacije o  konkretnim postupcima koji se vode pred sudom.

   

   U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji suda, nije sistematizirano radno mjesto službenika za odnose sa javnošću, odnosno glasnogovornika suda, međutim sistematizirano je radno mjesto Tajnika suda koji će istovremeno vrši i funkciju Glasnogovornika suda.

   

  Kako trenutno radno mjesto Tajnika suda nije  popunjeno Predsjednik suda je imenovao jednog od  sudaca koji obavlja poslove Glasnogovornika suda.

   

  U sudu postoji Indeks registar i Vodič za pristup informacijama, sačinjeni u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, koje stoje na vidnom mjestu u sudu i koriste se (na zahtjev stranaka) za dobivanje informacija u skladu ZSPI.

   

   

  STRATEŠKI CILJEVI KOJI SE ODNOSE NA PREDSJEDNKA SUDA SU:

   

   

  -         da se zajedno sa glasnogovornikom suda kontinuirano educira u oblasti odnosa sa javnošću,

  -         da osigura externu obuku portira iz oblasti usluživanja stranaka,

  -         da unaprijed odredi termine najmanje jedne godišnje konferencije za medije (početkom godine kada se prezentira godišnji izvještaj o radu suda) kako bi ista mogla pravovremeno biti uvrštena u kalendar medijskih dešavanja

  -         da svojim autoritetom utiče na praktičnu primjenu plana implementacije ZSPI u sudu,

  -         da omogući edukaciju (makar internu) službenika suda iz oblasti primjene ZSPI i odnosa sa  javnošću

  -         da daje smjernice za rad glasnogovorniku i predvidi kontakte sa medijima kada se radi o pitanjima koja privlače veliku pažnju javnosti i kontinuirano omogućava glasnogovorniku informacije o politici suda, aktivnostima suda i drugim pitanjima važnim za sud,

  -         da pruža potporu glasnogovorniku kada postupa po zahtjevima po ZSPI, a u  cilju stvaranja pozitivnog okruženja i svijesti uposlenika suda (prije svega sudaca) o potrebi blagovremenog pružanja informacija  javnosti , te svijesti da je svaki sudac javna osoba i da svakim svojim nastupom u javnosti i svakom svojom odlukom predstavlja sud u cjelini,

  -         da se i dalje intenzivno zalaže za iznalaženje sredstava  potrebnih za unapređenje odnosa sa javnošću prvenstveno za:

  -         Štampanje brošura, promotivnih materijala, biltena suda; nabavku najmanje dvojih dnevnih i jednih tjednih novina.

  -         aktivnostima na opremanju sa svom potrebnom tehničkom opremom velike sudnice, koja će moći primiti  veći broj novinara i stranaka kada su u pitanju ročišta za koja postoji veliki interes javnosti.

  -         da sastancima sa drugim organizacijama i institucijama doprinese kreiranju pozitivne slike suda.

   

  2) Uloga glasnogovornika suda

   

  Iako  sud nema posebno sistematizirano radno mjesto glasnogovornika suda, nego ove poslove  obavlja Tajnik suda , a koje mjesto je trenutno nepopunjeno, pa je  Predsjednik suda   imenovao  jednog od  sudaca za obavljanje poslova Glasnogovornika suda a do popune radnog mjesta Tajnika suda. Isti će postupati po Zakonu o slobodi pristupa informacijama i u tome svojstvu će odgovarati na zahtjeve stranaka (građani, odvjetnici, ali i mediji koji se često obraćaju sudu sa zahtjevom da pristupe informacijama pozivajući se na odredbe ovoga Zakona).  Pri tome je neophodno dobra koordinacija između portira, prijemnog ureda koji zaprimaju zahtjeve i dostavljaju glasnogovorniku odnosno predsjedniku suda, koji o zahtjevu odlučuje (hoće li odobriti ili uskratiti pristup informaciji).

   

  Ovakvi zahtjevi se uvode u upisnik, koji se vodi pod oznakom „Su-info“. Postojanje ovoga upisnika je važno radi praćenje broja, vrste, učestalosti zahtjeva za određenom vrstom informacija, te informiranjem javnosti na druge načine, bez podnošenja pojedinačnih zahtjeva.

   

  Po svakom zahtjevu za pristup informacijama, formira se predmet sa oznakom „Su-info“ i jedinstvenim brojem predmeta (koji nije CMS broj), te se čuva u arhivi suda najmanje godinu dana.

   

  Također je potrebno nastaviti sa evidencijom zahtjeva po ZSPI, praćenja vrste i broja podnesenih zahtjeva radi pravovremene reakcije, kao i educirati Glasnogovornika o primjeni ZSPI (  putem seminara  i sl. ).

   

  Kako bi izgradio pozitivne odnose sa predstavnicima medija ( i spriječio da novinari  eventualno sami dolaze do informacija i doprinesu stvaranju  eventualno loše slike o sudu  kod javnog mijenja, jer često ne razumiju sudske procedure) Glasnogovornik suda nastoji na sve zahtjeve da odgovori u što kraćem roku i na taj način pružiti aktualne, ali i informacije obrađene od strane suda  na jezik  razumljiv široj javnosti.

   

  U ovisnosti od  osjetljivosti teme  odgovori su  za dokumentirani i isporučeni u pisanoj formi (najčešće putem e-mail  pošte) i pohranjeni u arhivi.

   

  O pisanjima vezanim za sud putem elektronske pošte izvješćuje  ostale uposlenike .

  Na rutinska pitanja, kao što su pitanje o sudskim procedurama, terminu suđenja i sl. Glasnogovornik može odgovarati bez konsultacije sa Predsjednikom suda ili Predsjednicima odjeljenja, o svi pitanjima  važnim za rad suda, vezanim za sudske postupke pred sudom , prethodno konzultira  Predsjednika suda, suce.

   

  U cilju izgradnje uspješnih odnosa sa javnosti  do sada su uspješno uspostavljeni kontakti sa lokalnim medijima  i dopisništvima. 

  Zahvaljujući utjecaju i snazi mass-medija kod šireg građanstva već je izgrađen pozitivniji stav o radu ovog Suda, reforma koje se provode (kao što je implementacija CMS-a  rekonstrukcija i adaptacija Zemljišnoknjižnog ureda i sl), što se osjetilo u svakodnevnom kontaktu stranaka koje neposredno pristupaju u sud.

   Kada su u pitanju dani „Otvorenih vrata“  potrebno je održati u  2011. godini iste  najmanje jednom, kojom prilikom će se promovirati  za sud i građanstvo najznačajnije  teme. Taj dan će biti unaprijed planiran i organiziran, a pozvat će se animirani pripadnici šire društvene zajednice, građanstvo, studenti, učenici srednjih  škola, NVO, a što će konačno biti i medijski popraćeno.

   

   

  Strateški ciljevi koji se odnose na glasnogovornika suda dati  su u tabeli: 

   

   

  Strateški cilj

  Ciljana skupina

  Osoba odgovorna za implementaciju i praćenje

  Rok

  Externa edukacija o odnosima sa javnošću

  Predsjednik suda

  Glasnogovornik

  Predsjednik suda

  Periodično

  Externa edukacija

  Glasnogovornik

  Predsjednik suda

  Periodično

   

  Interna edukacija o odnosima sa javnošću

  Portir; prijemni ured

  Glasnogovornik

  Periodično

  Externa edukacija

  O odnosima sa javnošću

  Glasnogovornik

  Predsjednik suda

  Konferencija za glasnogovornike.

   

   

  KOMUNICIRANJE SA MEDIJIMA

   

  Politika kontakata sa medijima

   

  U komuniciranju sa medijima i dalje su dvije ključne osobe Predsjednik suda i glasnogovornik, a potrebno je koristiti sredstava komunikacije koja su i do sada dala najbolje rezultate: Konferencija za medije, intervju, saopćenje za javnost.

   

  Ciljevi uspješne Strategije za odnose sa javnošću i informiranje su da se pružanjem sistematiziranih i planiranih informacija omogući bolje razumijevanje konkretnih aktivnosti suda, među korisnicima usluga suda, kao i medijsko pokrivanje ovih aktivnosti. Stoga je politika Suda za kontakte sa medijima usmjerena tome da sve poruke koje izlaze iz suda i koje se predočavaju javnosti budu planirane, kako bi bile jednako tumačene i tako ojačale pozicije suda.

   

   

  Intervju

   

  Intervju licem u lice omogućava otvorene razgovore  sa novinarima o pitanjima koja  zanimaju javnost. Stoga je pored strateških ciljeva koji se odnose na predsjednika suda i glasnogovornika  (gdje je utvrđeno ko i na koji način daje intervjue) potrebno istaći da ostali uposlenici suda nisu ovlašteni da daju intervjue novinarima, bez izričitog odobrenja.

   

  Ukoliko uposlenik suda sudjeluje u nekoj javnoj aktivnosti i novinar mu zatraži komentar ili postavi pitanje o njegovoj funkciji u sudu, dozvoljeno je da taj uposlenik da izjavu konkretno o svom poslu koji obavlja. To mora biti izjava zasnovana na činjenicama, bez osobnog mišljenja  ili diskutiranja o politici suda. Iako su ovi uposlenici ovlašteni da daju određene izjave, u svakom slučaju glasnogovornik i predsjednik suda prethodno trebaju odobriti sve zahtjeve. U slučaju bilo kakvih dilema ko i kada treba dati intervju konačnu odluku donosi predsjednik suda.

   

  Glasnogovornik će po mogućnosti biti prisutan tokom intervjua predsjednika suda i drugih službenika, a u zavisnosti od osjetljivosti teme glasnogovornik će od predstavnika medija unaprijed zatražiti spisak pitanja koja namjeravaju postaviti.

  Nakon intervjua glasnogovornik arhivira objavljene članke ili trake.

   

  Ukoliko je ipak došlo do kontakta sa predstavnikom određenog medija, bez odobrenja, službenici su dužni obavijestiti glasnogovornika  o okolnostima pod kojima je došlo do kontakta  sa predstavnikom medija i o kojem mediju se radi. U zavisnosti od okolnosti slučaja i osjetljivosti teme glasnogovornik će obavijestiti predsjednika suda, te poduzeti druge korake.

   

  Saopćenje za javnost

   

  Saopćenje za javnost koje je pisano kao novinski članak i koje većina medija objavljuje u cijelosti kao tekst, najčešći je oblik komunikacije ovog suda i medija. Ono se pokazalo vrlo korisnim kada sud želi privući medijsku pažnju, izvijestiti o nekom važnom događaju ili najaviti određenu problematiku. Uglavnom se šalje putem e-mail-a i na taj način Sud uspješno prezentira svoje viđenje određene teme, šalje željenu poruku, koja do javnosti stiže brzo, a urednicima medija omogućava da odmah uoče najvažnije činjenice.

   

  Konferencije za medije

   

  Održava se najmanje jednom godišnje, kako je Strategijom i predviđeno. Konferenciju organizira i vodi glasnogovornik suda, a Predsjednik suda daje izjave u ime suda, a u zavisnosti od teme može ovlastiti glasnogovornika ili drugog službenika suda da govore o određenoj temi. Nakon konferencije medijima se isti dan šalje prijepis tijeka konferencije, a nakon toga sav materijal sa Konferencije će se što prije postaviti i na web stranicu suda.

   

   

  DISTIBUIRANJE INFORMACIJA

   

  Kao utjecajno sredstvo komuniciranja kojim sud može značajno utjecati na korisnike usluga cilj je uspostaviti :

   

   

  1)    WEB stranicu suda

   

  Ovaj Sud je već ranije uspostavio svoju web stranicu, ali je sada uspostavljena nova web stranica Suda ()  preko pravosudnog web-portala VSTV-a, kao središnjeg mjesta za pristup i razmjenu informacija između suda i građana, na kojoj će biti  društvenoj zajednici  dostupni podaci kroz rubrike :   Rad suda, Oglasna ploča suda, Odnosi sa javnošću, Vaša pitanja.

   

   I)  RAD  SUDA :

   

  1)Upute građanima:

   

  -         informacije o radnom vremenu suda ,

  -         koja uvjerenja i potvrde mogu dobiti u sudu,  

  -         na koji način se dobivaju uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka, podnesene žalbe na sudske odluke i  slično,

  -         kada i kako se vrši prijem pošte, razgledanje spisa,

  -         kako riješiti predmet putem medijacije .

   

  2) Organizacija suda

   

  -         nadležnost suda; Sudska odjeljenja, rad pisarnice, Zemljišnoknjižnog ureda i dr.

        -     o sudskoj policiji

   

  3) Statistički podaci o radu suda:

   

  -         protok predmeta,

  -         izvještaji o radu suda.

   

  4) Povijest  suda

   

  -         osnivanje i izgradnja nove zgrade  suda.

   

  5) Podaci o uposlenicima suda:

   

  II) OGLASNA PLOČA SUDA

   

  1) Važne informacije o radu suda:

   

  -         postupak  podnošenja pritužbi,

  -         način uplate sudske pristojbe,

  -         spiskovi odvjetnika sa područja Županije Posavske,

  -         liste  sudskih vještaka, sudskih tumača, notara, stečajnih upravnika.

   

   

  2) Raspored suđenja: zakazana, održana i  odgođena ročišta.

   

  Upražnjene pozicije: Opće informacije o načinu zapošljavanja, te objavljenim pozicijama.

   

   

  III) VAŠA PITANJA

   

    - Odgovori na najčešće postavljena i specifična pitanja i druge važne informacije.

   

   

  IV)  ODNOSI SA JAVNOŠĆU

   

  1)      Vijesti : Aktualnosti-Saopćenja za javnost i zahtjev za medijska obraćanja

  2)      Publikacije: Promotivni materijali,  Bilteni i dr.

   

   

  V) KONTAKT

   

  1)      Kontakt suda,

  2)      korisni linkovi,

  3)      pomoć za korištenje web stranice

   

  Uspostava  web stranice na pravosudnom portalu ( ) ima za cilj ugasiti postojeću web  stranicu ( http://www.opcinskisudorasje.ba ) za koju sud plaća troškove održavanja ( hostinga, domene… ).

   

  Bilten suda

   

  U narednom periodu sud će započeti  izdavati periodični Bilten gdje će se objavljivati svi izvještaji o radu suda, sve značajnije presude koje su potvrđene u žalbenom i revizijskom postupku.

  U Biltenu će se objavljivati i drugi korisni sadržaji: članci, analize i komentari pojedinih zakonskih rješenja i sl.

   

   

  Vremenski rokovi

  Zadaci

  Zadužene osobe

  Početak 2011. godine

  Evidentiranje zanimljivih potvrđenih odluka po žalbi i reviziji unatrag od 01.01.2008. godine.

  Glasnogovornik suda, Predsjednici odjeljenja

  i Predsjednik suda

   

   

  Portal monitor                                                 

   

  Ovaj sud  ima postavljen portal monitor koji se nalazi u holu u prizemlja zgade suda na vidnom mjestu, tako da je korisnicima dostupan  odmah pri ulasku u zgradu suda a na kojem se nalazi popis zakazanih suđenja, te podaci o  održanim   i odgođenim ročištima, broju  predmeta, vremenu održavanja ročišta, ime uređujućeg suca, vrsta  i status ročišta.

   

  Međutim obzirom da sud nema portal monitor instaliran na prvom i drugom katu zgrade, potrebno je u narednom periodu poduzeti mjere za nabavku, postavljanje i funkcioniranje  istih  i na ovim lokacijama, s tim da  osim popisa zakazanih suđenja, je potrebno omogućiti da se preko portal monitora  izmjenjuju različiti sadržaji kao što su : objave presuda, pregledi neriješenih predmeta, broj riješenih predmeta za svaki mjesec za sud u cjelini i za svakog suca, pregledi riješenih starih predmeta, pregledi zaduženja svakog nosioca pravosudne funkcije na kraju svakog mjeseca, priliv novih predmeta.

   

   

  Postupanje u slučaju neutemeljenih kritika suda i sudaca

   

   

  1. Po preporuci VSTV-a BiH sud u slučaju neosnovanih kritika sudaca ne demantira takvo pisanje već o tome obavještava VSTV BiH.   Suci su dakle, uglavnom onemogućeni da odgovore na pojedinačne napade i kritike koje su im upućene.

   

  Kako bi sud, ipak na selektivan način u ime pravosuđa i sudaca odgovorio na ozbiljne, netočne ili neopravdane kritike, a da pri tome ne naruši slobodu izražavanja niti spriječi kritiziranje uspostavlja se program suda za informiranje javnosti.

   

  1.1.  Kažnjiva i neosnovana kritika može biti upućena na račun suca ili suda i kritika

  upućena protiv suca vezano za neki konkretan predmet.

   

  Ona  predstavlja oblik javne komunikacije kojim se: napada sudac ili sud, ponašanje suca ili suda, presuda ili odluka u nekom predmetu; koji je netočan i obmanjujući; može značajno naštetiti sudu ili nepovoljno uticati na provođenje pravde.

   

  1.2.  Kada dođe do neosnovanog ili nepravednog napada na sud ili suce, koji bi mogao

  nanijeti značajnu štetu sudu ili sucima ili nepovoljno uticati na provođenje pravde, sud će procijeniti da li je potrebno odgovoriti na takve kritike.

   

  1)      Odgovor na kritiku je prikladan ukoliko su kritike posljedica:

   

  -         nerazumijevanja funkcioniranja pravosudnog sistema ili uloge sudaca ili se u nekom dijelu zasniva na takvom nerazumijevanju, npr. razloga za donošenje presude, rješenja ili poduzimanje određene radnje od strane suda

  -         kada je kritika ozbiljna i vjerojatno da će imati značajnog negativnog utjecaja u društvu

  -         kada sadrži materijalne pogreške ili obmanjuje

   

  2)      Da bi se donijela konačna odluka o tome hoće li se reagirati na kritiku i na koji način će se reagirati potrebno je procijeniti i da:

   

  -         odgovor služi u svrhu informiranje javnosti i nije beznačajan,

  -         da neće izgledati da je odgovor pružen radi vlastitog interesa suda

  -         da se odgovor može formulirati na činjeničnoj osnovi

  -         da odgovor na kritiku daje priliku javnosti da se informira o važnom aspektu za provođenje pravde npr. zakonskim uvjetima za organiziranje štrajka, posljedicama pokretanja stečajnog postupka, teretu izvođenja dokaza,

  -         da li je cjelokupna kritika osnovana ili pravična ili ne,

  -         da li kritika, iako generalno točna, ne sadrži dovoljno činjenica o događaju ili proceduri o kojoj govori, da bi bila pravična prema sudu ili sucu koji je predmet kritike.

   

  1.3. Procjenu o tome da li je potrebno odgovoriti na kritike suda ili suca vrši tim koji u svakom konkretnom slučaju formira predsjednik suda u zavisnosti od sadržaja same kritike. Ukoliko se kritizira određeni sudac obavezno je konsultiranje suca. Članovi tima koji odlučuju o potrebi i načinu reakcije obavezno su glasnogovornik, predsjednik suda (ili zamjenik), a ukoliko se ne može postići konsenzus konačnu odluku donosi predsjednik suda.

   

  1.4. Kada sud  procjeni da je potrebno dati odgovor  on mora da bude takav da ispravi pogrešno, netočno ili obmanjujuće informiranje javnosti na način što će pojasniti sudske procedure i sl., a može imati jedan od slijedećih oblika:

   

  a) telefonski poziv novinaru ili uredniku,

  b) pismo uredniku,

  c) pismo Vijeću za tisak,

  d) Konferencija za medije.

   

  Odgovor dolazi od predsjednika suda  ili osobe koju on ovlasti, a cilj je odgovoriti u roku od 72 sata.

   

  U slučaju neosnovanih kritika sudaca o  takvom pisanju obavještava VSTV BiH i u tom smislu uspostavlja dobru komunikaciju i blisku suradnju sa VSTV-om i njihovom Službom za odnose sa javnošću.

   

   

  Istraživanje javnog mnijenja i mišljenja korisnika sudskih usluga

   

  Pored istraživanja javnog  mišljenja korisnika usluga suda koje će se provoditi  putem web stranice, sud će periodično provoditi i anketiranje korisnika usluga suda koji

  neposredno pristupaju u sud. Sud će unapređivati svoje usluge i pri tome će uvažavati rezultate sprovedene ankete (neposredno u sudu i putem web-a), kao i pritužbi i sugestija stranaka dobivenih putem portira (kutija za pritužbe, sugestije, pohvale).

   

   

  Vremenski rokovi

  Zadaci

  Zadužene osobe

   

  Polugodišnje, godišnje i kod uvođenja inovacija

   

  Anketiranje korisnika usluga suda koji

  neposredno pristupaju u sud

  Šef pisarnice,

  Tehnički tajnik,

  IKT službenik,

  Glasnogovornik suda,

  Portir.

   

  MATERIJALNA SREDSTVA

   

  Što se tiče materijalnih sredstava, ova strategija je izrađena na principima maksimalnih iskorištavanja ljudskih resursa uz raspoloživa materijalna sredstava.

   

  Da bi se unaprijedila primjena ZSPI minimalno je potrebno štampanje Indeks registra informacija, jer se broj i vrsta informacija pod kontrolom suda mijenja, te je potrebno i periodično mijenjati ovaj dokument, koji je sud obavezan zakonski posjedovati.

   

  Kako bismo izgradili željene odnose sa javnošću i kako bi se sveo na minimum negativan publicitet koji sudovi još uvijek imaju u društvu  sud mora imati financijska sredstava za druge oblike komuniciranja sa javnošću. Dosadašnje korištenje saopćenja za javnost, dostupnosti za intervju i pitanja medija, te u manjem dijelu konferencije za medije dali su bolje, ali ne i u potpunosti zadovoljavajuće rezultate.

   

   

  Strateški cilj

  Ciljana skupina

  Osoba odgovorna za implementaciju i praćenje

  Rok

  Nabavka dnevnih i tjednih novina

  Medija monitoring

  Predsjednik suda

  2011. godina

  Externa edukacija

  Glasnogovornik

  Predsjednik suda

  Edukacija po programu stručnog usavršavanja u organizaciji Centra za Edukaciju sudaca i tužitelja u F BiH ili Škola Medija centra.

   

   

   

                                                                                                  PREDSJEDNIK  SUDA

                                                                                                   ____________________

                                                                                                           /Željko Mikić/

   

  725 PREGLEDA
  • 1 - 4 / 4
  • 1