• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  31.08.2010.

  Općinski sud u Orašju izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

  - uvjerenje da se protiv određene osobe ne vodi kazneni postupak,

  - uvjerenje da se protiv određene osobe ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavana,

  - uvjerenje da osobi nije oduzeto roditeljsko pravo,

  - uvjerenje da nije vođen postupak oduzimanja poslovne sposobnosti,

  - potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti zamolbu u pismenom obliku i pri tom priložiti dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

  Zamolbe za izdavanje potvrda i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u Prijemnoj kancelariji ovog Suda ( soba br. 1.) gdje se i podižu.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Općinskim sudom u Orašju. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici prekršajnog odjela Općinskog suda u Orašju.

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici prekršajnog odjela Općinskog suda u Orašju.

  Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Zahtjev za izdavanje uvjerenja podnosi se u pisarnici Općinskog suda u Orašju (ured br. 1-prizemlje) uz predočenje osobne iskaznice.

  Uvjerenje da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

  Ova uvjerenja se izdaju u uredu broj 4. Potrebno je podnijeti zahtjev u pismenom obliku na kome je obvezan pečat firme, nakon što se izvrši potrebna provjera podataka, uplaćuje se taksa u iznosu od 15,00 KM na sljedeći broj transakcijskog računa kod UniCredit Bank : Depozitni račun javnih prihoda Posavskog kantona broj 3380002210457121 , vrsta prihoda: 722221.

  Uvjerenja za sudjelovanje na tenderu

  Za sudjelovanje na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosiltelj zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u razdoblju od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

  Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja u pismenom obliku te ga predati u prijemnoj kancelariji suda.

  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM.

  1114 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1