• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

   

  Prijem žalbi na odluke  Okružnog suda u Bijeljini   vrši se svaki radni dan od 07:30 do 14:30 časova, sem u vrijeme pauze koja je od 9:30 časova do 10:00 časova,  u pisarnici ovog suda kancelarija broj 2. na trećem spratu zgrade pravosuđa, a žalbe se zatim prosleđuju Vrhovnom sudu Republike Srpske u Banja Luci.
  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u pisarnici ovog suda .
  Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja
  Vrhovnom sudu u Banja Luci koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.
  Okružni sud od Osnovnog suda Bijeljina, Osnovnog suda Zvornik i Osnovnog suda Srebrenica zaprima žalbe na njihove odluke sa kompletnim spisima i u okviru svoje nadležnosti po njima postupa.


   

  904 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1