(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-18628174-6', 'auto'); ga('send', 'pageview');
 • logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspored poslova na odgovarajuće organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:


  - organizaciona jedinica sudijskih poslova,

  - odjeljenje sudske uprave,

  - odjeljenje za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove.

  Osnovni sud u Doboju ima slijedeća sudska odjeljenja iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova:

   

  - krivično i prekršajno odjeljenje,

  - maloljetničko odjeljenje,
  - građansko odjeljenje.

  529 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1