• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prnjavoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  Osnovni sud u Prnjavoru izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  • uvjerenje da ne postoji dug u registru novčanih kazni BiH,
  • uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  • uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  • potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
  Obrazac molbe može se dobiti u prijemnoj kancelariji (u prizemlju, soba br. 5).
  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja, uz dokaz o uplati takse, predaju se u prijemnoj kancelariji, gdje se i podižu.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Prnjavoru. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na ovoj stranici ili u prijemnoj kancelariji suda (u prizemlju, soba br. 5).

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na ovoj stranici ili u prijemnoj kancelariji suda (u prizemlju, soba br. 5).

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas pred sudovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH, kao i pred Sudom Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na ovoj stranici ili u prijemnoj kancelariji suda (u prizemlju, soba br. 5).

  Uvjerenja za učešće na tenderu
  Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

  Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete preuzeti na ovoj stranici ili u prijemnoj kancelariji suda (u prizemlju, soba br. 5).

  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM, a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM.

  • 1 - 1 / 1
  • 1