• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Sekretar suda:

  • Nedžad Vrbić

  Stručni saradnik za odnose s javnošću:

  • Adisa Alić        

  Šef Odsjeka za administrativno – tehničke poslove:   

  • Erna Bašić       

  Viši referent za administrativno – tehničke poslove:          

  • Meliha Trumić

  Viši referent za opšte i personalne poslove:

  • Adisa Zonić

  Viši referent za obradu finansijske dokumentacije i pripreme za knjiženje:

  • Sanela Gulamović

  Viši referent naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranoj dokumentaciji:

  • Nedžad Goletić

  Stručni saradnik za informacionu i komunikacijsku tehnologiju

  • Dario Stevanović

  Viši samostalni referent za informacionu i komunikacijsku tehnologiju:

  • Emir Suljagić

  Viši referent za arhiviranje sudskih predmeta:          

  • Mehmed Čamo

  Viši referent za upravljanje predmetima:                  

  • Mirsada Kadrić

  Viši referent za vođenje upisnika:

  • Indira Alić

  Viši referent za unos dokumenata i prijem pošte:   

  • Nesiba Avdović
  • Irma Saletović

  Viši referent otpreme pošte:

  • Senada Hadžiselimović

  Viši referent za administrativno tehničke poslove - sudski dostavljač

  • Svjetlana Čolić                                      

  Viši referenti za operativno – tehničke poslove:      

  • Amra Omerbegović
  • Karmela Saračić
  • Naza Soljankić
  • Satka Šabić
  • Maida Božić
  • Razija Avdić
  • Dijana Halilović
  • Nihada Gavranović
  • Edina Hasić
  • Halida Cifrić
  • Amira Mehmedinović
  • Šejla Adžajlić
  • Amira Zukić
  • Zehra Salamović      
  • Halima Medić
  • Anaid Sarvan
  • Tanja Avdibašić
  • Edita Jakovljević
  • Jasna Banović
  • Amra Isabegović
  • Nina Stjepanović
  • Nadina Kunosić
  • Armina Bajramović
  • Lamija Šišić
  • Anida Pašić
  • Daniela Mićević-Đedović
  • Mirela Šerbečić
  • Amela Pašić

   Viši referent za održavanje objekta - domar:

  • Eldis Kurtalić      

  Referent poslova unutrašnjeg i vanjskog osiguranja objekta – portir:

  • Besim Nišić
  • Zehrudin Tankić
  • Mirza Trakić

  Viši referent za operativno – tehničke poslove – vozač:

  • Mensur Gulamović
  • Mashar Numanović

  Viši referent za manipulaciju telefonskom centralom: 

  • Izeta Sinanović

  Pomoćni radnik za održavanje čistoće :

  • Kadira Jahić
  • Zijada Žigić 
  • Tima Osmani   
  • Jasmina Hasanović

  Podaci ažurirani dana 18.03.2024. godine.

  Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

  4364 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1