• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  Kantonalni sud u Tuzli izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • uvjerenje da protiv određenog upravnog akta nije pokrenut upravni spor,

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv određenog upravnog akta donesenog u upravnom postupku nije pokrenut upravni spor tužbom pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

  Posebno napominjemo da je izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka od 01.04.2017. godine prešlo u nadležnost Općinskih sudova.

   

  8085 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1