• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija Općinskog suda u Gradačcu

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito i stručno vršenje poslova i zadataka,
  • efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • blagovremeno ostvarivanje prava i pravnih interesa,
  • puna uposlenost službenika i maksimalno korištenje njihovih stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje i nadzor nad obavljanjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljanje poslova,
  • praćenje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,
  • ostvarivanje saradnje, te omogućavanje stručnog obrazovanja i usavršavanje uposlenika Suda.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Sudsko odjeljenje;
  2. Odjeljenje sudske uprave;
  3. Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove (Zemljišnoknjižni ured);
  4. Odjeljenje izvan sjedišta suda, odjeljenje suda u Srebreniku za područje općine Srebrenik koje je sastavni dio ovog suda.

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice “Sudsko odjeljenje” obavljaju:
    a) krivično odjeljenje;
    b) građansko odjeljenje ( u okviru kojeg se obavljaju predmeti parnice, vanparnice i izvršnog postupka);
    c) prekršajno odjeljenje.

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Gradačcu a koji se nalazi u podkategoriji "Akti suda".

   

  811 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1