• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Namještenici

     Adžaip Matija, Viši referent - daktilograf u registru za upis poslovnih subjekata

     Alilović Valentina, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Badrov Slavica, Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

     Bajo Sanja, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Babić Glorija, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Barišić Zorica, Viši referent za administrativno-tehničke poslove u ZK uredu

     Blažević Ivka, Viši referent za unos dokumenata

     Baručija Adisa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Čejvan Mensur, Viši referent za upravljanje predmetima

     Čosić Benjamin, Viši referent za otpremu pošte 

     Čorić Jelena, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Čurić Advija, Viši referent za upravljanje predmetima

     Čurić Anel, Referent - kurir

     Delić Senid, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

     Dulaš Suada, Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija

     Đulabić Zineta, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Erak Marina, Viši referent za upravljanje predmetima

     Erak Maja, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Filipović Kenan, Viši samostalni referent za IKT poslove

     Gačić Sanela, Viši samostalni referent za izvršenje krivičnih sankcija

     Gerina Alma, Viši referent za unos dokumenata

     Gaši Jasmina, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Gučanin Gazibarić Bruno, Viši referent za unos dokumenata

     Haseljić Džana, Viši referent za upravljanje predmetima

     Halep Enisa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Haznadarević Dženana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Hidić Nasiha, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Horoz Šaćira, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Husam Amina, Viši referent za arhivu

     Hrustanović Elma, Viši referent za unos dokumenata

     Imamović Amela, Viši referent za upravljanje predmetima

     Jakić Snježana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Jerković Josipa, Viši referent - tehnički sekretar / tajnik

     Ješilović Sanja, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Kadić Natalija, Viši referent - šef odsijeka za materijalno-financijske, opće i pomoćne poslove

     Kavazović Kenan, Viši referent za upravljanje predmetima

     Kolovrat Jasna, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Kujundžić Ivana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Lušija Amila, Viši referent - Viši referent za upravljanje sudskim predmetima

     Maljić Slavko, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

     Marijanović Finka, Viši referent za unos dokumenata

     Marić Vlatka, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Marković Renata, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Martić Danijela, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Mašić Mediha, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Miličević Srđan, Viši referent za administrativno-tehničke poslove u ZK uredu

     Mrakić Muhamed, Referent-portir/recepcioner

     Mujak Adela, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Mušić Neira, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Orman Maida, Viši referent - daktilograf u registru za upis poslovnih subjekata

     Pejakovć Branko, Viši referent - vozač

     Rozić Darko, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

     Salkić Maida, Viši referent za arhivu

     Salkica Elmira, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Savić Milena, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Sujoldžić Elis, Viši referent za IKT poslove

     Sujoldžić Nermina, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Sučić Danijel, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

     Sučić Josipa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Šabanović Vildana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Šantić Josipa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Šapina Željka, Spremačica

     Šipraga Salko, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

     Šušić Zemka, Viši referent za otpremu pošte

     Topalović Jovana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Topić Marija, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Torlić Semir, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

     Trupina Nada, Pomoćni radnik - Spremačica

     Tučić Miodrag, Viši referent za IKT poslove

     Vavra Slavica, Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

     Velemir Kostreš Božica, Pomoćni radnik - Spremačica

     Vlahović Lidija, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Vrhovac Ljubica, Viši samostalni referent za materijalno-financijske poslove

     Vukić Anton, Viši referent za upravljanje predmetima

     Zjajo Selma Pračalić, Viši referent - daktilograf u registru za upis poslovnih subjekata

     Zlotrg Adisa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

     Ždero Dubravka, Viši referent za ovjeru dokumenata

  1944 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1