• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Izvršena adaptacija uredskih prostorija

  24.08.2012.

  Tokom kolektivnog godišnjeg odmora u zgradi suda su izvršene adaptacije nekoliko ureda koji su okrečeni i u kojima su izmijenjene podne prostirke.Istovremeno je od poduzeća “FIS” Vitez izvršena porudžba kancelarijskog namještaja tako da su uredi koji izgrađeni i završeni krajem 2011. i početkom 2012.godine  u potpunosti opremljeni potrebnim kancelarijskim namještajem,koji svojim kavlitetom zadovoljava sve potrebe svoje namjene.

   

  U neposrednoj blizini zgrade suda, tačnije sa sjeverne strane zgrade, jedan dio zemljišta  je popločan i stavljen u funkciju za parkiranje vozila suda,a drugi dio zemljišta koji se nalazi sa južne strane  zgrade suda neposredno ispred garaža suda, je također popločan i zaštićen metalnom ogradom i stavljen u funkciju za potrebe ostavljanja službenih vozila i smještanje kontejnera za odlaganje otpada.Sve radove je izvodilo JKP”Bašbunar” Travnik.

   

  Iako je Kolektivni godišnji odmor trajao punih pet sedmica,sve službe u sudu i Sudska odjeljenja su neometano funkcionisala,a po završetku odmora odmah su zakazane sjednice odjela na kojima se razmatrala analiza rada rješavanja starih spisa u skladu sa sačinjenim Planom za rješavanje starih spisa.

   

  Općinskom sudu u Travniku dostavljen je izvještaj inetrne revizije koji je obuhvatio finansijsko poslovanje odnosno realizaciju planiranog budžeta, koji je sadrži samo pozitivne ocjene rada kao i zakonito provedene postupke javnih nabavki kod izvođenja radova na adaptaciji zgrade suda .

   

   

  586 PREGLEDA

  Kontrola radnog vremena

  04.02.2010.

  U Općinskom sudu u Travniku u tijeku je postupak nabave opreme za registraciju kontrole radnog vremna za uposlenike suda sa terminalom za registraciju uposlenih i identifikacionim karticama.


  Ovaj projekat ima za cilj dalje poboljšanje u evidenciji i kontroli radnog vremena, kao i općenito daljeg održanja i unapređenja učinkovitosti i efikasnosti u radu ovog suda.

   

  618 PREGLEDA

  Odobren idejni projekat za rekonstrukciju tavanskog prostora

  04.02.2010.

  U Općinskom sudu u Travniku u tijeku su aktivnosti na rekonstrukcija tavanskog prostora u zgradi suda, tj. pretvaranje tavanskog prostora u uredske prostore, pa je u cilju realizacije istog, od strane Vlade KSB/SBK Travnik, odobren Idejni projekat, a u fazi je usvajanje i odobrenja Glavnog projekta.

  Nakon usvajanja Glavnog projekta, sljede aktivnosti na sprovođenju postupka temeljem Zakona o javnim nabavama BiH  za izvođenje građevinsko zanatskih i drugih radova u potkrovlju zgrade suda, što predstavlja jedan od većih kapitalnih izdataka i projekata suda za tekuću 2010.godinu.

  618 PREGLEDA

  Planirana nabavka nove telefonske centrale

  03.02.2010.

  Općinski sud u Travniku uputio je Vladi SBK zahtjev za sprovođenje konkurentskog postupka javne nabave za nabavu nove telefonske kućne centrale.

  Iskorištenjem tehničkih mogućnosti nove telefonske centrale otklonit će se postojeći problemi uzrokovani dotrajalošću postojećih instalacija, a koji su se ogledali u čestim kvarovima i zastoju u radu.

  Također, nabavom nove telefonske centrale osigurat će se i nova numeracija lokalnih i vanjskih telefonskih brojeva koji će biti direktno uvezani u lokalnom i vanjskom saobraćaju.

   

  581 PREGLEDA

  Izvršena zamjena starih aparata za gašenje požara

  07.09.2009.
  U septembru / rujnu 2009.godine u saradnji sa Vatrogasnim društvom Travnik u zgradi Općinskog suda Travnik izvršena je zamjena starih aparata za gašenje požara i postavljanje novih.
  584 PREGLEDA

  Rekonstrukcija i adaptacija odjela zemljišno knjižnog ureda

  25.08.2008.
  Dana 24.07.2008. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostorija ZK ureda.Investitor je Ministarstvo pravde F BiH i Jedinica za implementaciju projekta Svjetske banke . 
  590 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 6
  • 1