• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  ZAHTJEV ZA BRISANJE OSUDE

  13.09.2022.

  Obrazac zahtjeva za brisanje sudske osude.

  4556 PREGLEDA

  Zahtjev za izdavanje aktuelnog izvoda

  10.04.2019.

  Strankama-poslovnih subjektima, posebice onima izvan Travnika, omogućeno je da Zahtjev za izdavanje aktuelnog izvoda“, mogu poslati putem:

  -     fax-a na broj telefona: 030 547 336 ( pisarna registra poslovnih subjekata)

  -     na e-mail Općinskog suda u Travniku, i to:

     

  Ili telefonski se informirati na brojeve telefona 030 547 336 ili  030 547 369 oko podnošenja zahtjeva za izvod, da bi se izbjeglo nepotrebno čekanje stranaka na izradu i izdavanje izvoda kao javne isprave o poslovnom subjektu.

  Zahtjev će odmah biti primljen u rad, i  po urađenom izvodu stranka će biti telefonski obavještena o taksi i preuzimanju izvoda.


  Kod preuzimanja izvoda ili rješenje iz Registra poslovnih subjekata potrebno je donijeti potvrdu banke ili uplatnicu za sudsku taksu i oglas iz koje će biti vidljivo da su novčana sredstva plaćena ( bilo da Banka stavi oznaku „plaćeno“,  „provedeno“, ili „izvršeno“) a NE „PRIMLJENO“ jer takva uplatnica ne smatra se dokazom da su troškovi sudske takse ili oglasa plaćeni.

  6567 PREGLEDA

  Uvjerenja i potvrde

  Općinski sud Travnik  izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
   
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan, 
  • uvjerenje da se ne vodi  privredni prijestup.
  • uvjerenje da  protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

  Sud  izdaje i druga uvjerenja o kojima vodi evidenciju u smislu čl. 47 Zakona o sudovima F BIH. 

   

  6189 PREGLEDA

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  24.06.2008.

  - Uvjerenje se izdaje u uredu broj 16 , ovim uvjerenjem dokazujete da protiv vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu , a izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor .Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv Vas , potrebno je da prije dolaska u sud : ponesete ličnu kartu ili putnu isparvu , ispunite obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka . Obrazac ćete dobiti u Općinskom sudu u Travniku u uredu broj 10. Nakon što ste popunili  obrazac sa ličnim podacima  podnosioca zahtjeva  za izdavanje uvjerenja , vrši se provjera  podataka kroz krivične upisnike i CMS , zatim se uplaćuje taksa u iznosu od 10 KM ( banka ili pošta) na sljedeći transakcijski broj računa : 3380002205003005 , poziv na broj : 6146000000 , vrsta prihoda : 722221, općina:091 . Kada ste uplatili taksu donosite priznanicu u Sud i predajte referentu pisarnice .Uredno predani zahtjevi obradiće se istoga dana na brz i efikasan način i izdati uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred Općinskim sudom Travnik. Isto trebate dostaviti Kantonalnom sudu u Novom Travniku i to sa jednim primjerkom uplaćene takse.

  5652 PREGLEDA

  Uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan , uvjerenje da se ne vodi privredni prijestup

  Ova uvjerenja se izdaju u uredu broj 3.Potrebno je da se popuni zahtjev koji podnosilac može preuzeti u istom uredu,dalje se vrši provjera podataka kroz prekršajne evidencije ,te se uz predočenje dokaza o uplaćenoj taksi ( na sljedeći broj transakcijskog računa : 3380002205003005, poziv na broj: 6146000000, vrsta prihoda: 722221, općina:091 ) u iznosu od 10 KM  može preuzeti uvjerenje .

   

  U toku je izrada jedinstvenih obrazaca za podnošenje zahtjeva kao i obrazaca za uvjerenja i potvrde  iz oblasti  prekršaja koji će biti usklađeni sa novim Pravilnikom o vođenju prekršajne evidencije.

  4646 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 7
  • 1
  • 2