• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kantonalni sud u Zenici i novi ciljni Općinski sudovi na području Zeničko-dobojskog kantona koji su pristupili projektu "Unapređenje kvalitete pravosuđa" zaključili memorandum o saradnji

  02.07.2020.

  Dana 29.11.2019. godine zaključen je Memorandum o saradnji Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Zenici, s ciljem ujednačavanja sudske prakse, jačanja autoriteta suda, bržeg i ekonomičnijeg rješavanja sudskih postupaka s krajnjim ciljem a to je pravna sigurnost, uz maksimalno očuvanje nezavisnosti u radu oba suda i sudija.

   

  Memorandum je zaključen nakon donošenja Smjernica Kantonalnog i Općinskog suda u Zenici za postupanje u prvostepenom parničnom postupku u okviru Projekta ‘’Unapređenja kvalitete pravosuđa’’, a sve s ciljem unapređenja efikasnosti u radu suda, ujednačavanjem sudske prakse, skraćivanja rokova u postupanju po sudskim predmetima, unapređenja procesne discipline učesnika u postupku, jačanja autoriteta suda,  brže i ekonomičnije rješavanje predmeta i u konačnom poboljšanja povjerenja javnosti u rad suda .

   

  Dana 07.02.2020. godine povodom  pristupanja novih ciljnih sudova projektu „ Unapređenja kvalitete pravosuđa “ održan je sastanak u Kantonalnom sudu u Zenici, na kojem su predsjednici općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona izrazili spremnost da pristupe Projektu „Unapređenje kvaliteta pravosuđa“, koje pristupanje implementaciji projektnih aktivnosti je od izuzetnog značaja i za unapređenje kvaliteta rada tih sudova, odnosno za pravnu sigurnost uz maksimalno očuvanje nezavisnosti u radu novih ciljnih sudova.

   

  Nakon održanog sastanka novi ciljni sudovi, Općinski sud u Visokom, Općinski sud u Kaknju, Općinski sud u Žepču, Općinski sud u Zavidovićima i Općinski sud u Tešnju zaključili su sa Kantonalnim sudom  u Zenici Memorandum o saradnji te prihvatili u cjelosti Smjernice  za postupanje u prvostepenom parničnom postupku, s ciljem ujednačavanja sudske prakse, jačanja autoriteta suda, bržeg i ekonomičnijeg rješavanja sudskih postupaka,

   

  Cjelokupan tekst Smjernica za postupanje u prvostepenom parničnom postupku, potpisanih memoranduma o saradnji i Izvode zapisnika sa sjednica kolegija o prihvatanju i primjeni Smjernica  za postupanje u prvostepenom parničnom postupku možete preuzeti na web stranici Kantonalnog suda u Zenici te općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Kantonalni sud u Zenici i novi ciljni Općinski sudovi na području Zeničko-dobojskog kantona koji su pristupili projektu "Unapređenje kvalitete pravosuđa" zaključili memorandum o saradnji

  02.07.2020.

  Dana 29.11.2019. godine zaključen je Memorandum o saradnji Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Zenici, s ciljem ujednačavanja sudske prakse, jačanja autoriteta suda, bržeg i ekonomičnijeg rješavanja sudskih postupaka s krajnjim ciljem a to je pravna sigurnost, uz maksimalno očuvanje nezavisnosti u radu oba suda i sudija.

   

  Memorandum je zaključen nakon donošenja Smjernica Kantonalnog i Općinskog suda u Zenici za postupanje u prvostepenom parničnom postupku u okviru Projekta ‘’Unapređenja kvalitete pravosuđa’’, a sve s ciljem unapređenja efikasnosti u radu suda, ujednačavanjem sudske prakse, skraćivanja rokova u postupanju po sudskim predmetima, unapređenja procesne discipline učesnika u postupku, jačanja autoriteta suda,  brže i ekonomičnije rješavanje predmeta i u konačnom poboljšanja povjerenja javnosti u rad suda .

   

  Dana 07.02.2020. godine povodom  pristupanja novih ciljnih sudova projektu „ Unapređenja kvalitete pravosuđa “ održan je sastanak u Kantonalnom sudu u Zenici, na kojem su predsjednici općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona izrazili spremnost da pristupe Projektu „Unapređenje kvaliteta pravosuđa“, koje pristupanje implementaciji projektnih aktivnosti je od izuzetnog značaja i za unapređenje kvaliteta rada tih sudova, odnosno za pravnu sigurnost uz maksimalno očuvanje nezavisnosti u radu novih ciljnih sudova.

   

  Nakon održanog sastanka novi ciljni sudovi, Općinski sud u Visokom, Općinski sud u Kaknju, Općinski sud u Žepču, Općinski sud u Zavidovićima i Općinski sud u Tešnju zaključili su sa Kantonalnim sudom  u Zenici Memorandum o saradnji te prihvatili u cjelosti Smjernice  za postupanje u prvostepenom parničnom postupku, s ciljem ujednačavanja sudske prakse, jačanja autoriteta suda, bržeg i ekonomičnijeg rješavanja sudskih postupaka,

   

  Cjelokupan tekst Smjernica za postupanje u prvostepenom parničnom postupku, potpisanih memoranduma o saradnji i Izvode zapisnika sa sjednica kolegija o prihvatanju i primjeni Smjernica  za postupanje u prvostepenom parničnom postupku možete preuzeti na web stranici Kantonalnog suda u Zenici te općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona.