• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  Sudske takse

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama -prečišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/16).

  Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11),  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/11), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/13), Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/15), Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/15) i taksene tarife koje su njegov sastavni dio, te autentično tumačenje člana 6. tačka f) istog Zakona objavljeno u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/12 17.02.2012. godine.

  Takse za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda za uvid u predmete (JPK)

  Obavještavamo korisnike usluga suda da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH sudovima u BiH, dostavilo tumačenje odredaba Pravilnika o CMS-u,  koje se odnosi na izdavanje JPK-a i glasi:

  „JPK se izdaje strankama automatski prilikom zaprimanja inicijalnog akta ili podneska na lični zahtjev stranke uz obaveznu identifikaciju putem ličnih isprava i dostavljanja punomoći za pravna lica, pri čemu stranke nisu obavezne popunjavati zahtjev za izdavanje JPK-a. U slučajevima kada stranka lično preuzima JPK u pisarni suda taksa se ne naplaćuje.

  U slučajevima kada stranka dostavi zahtjev (podnesak) za izdavanje JPK-a i traži njegovo dostavljanje putem pošte, stranka je uz zahtjev dužna dostaviti i dokaz o uplati takse predviđene Zakonom o sudskim taksama ako je istim predviđena tarifa za izdavanje JPK o čemu će stranka biti obaviještena na prikladan način.“

  To znači da se na lični zahtjev stranke za izdavanje JPK u pisarni ovog suda taksa ne naplaćuje, a u slučaju kada se JPK zahtjeva podneskom i dostavlja putem pošte taksa se naplaćuje u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 5,00 KM. Dokaz o uplati podnositelj je dužan dostaviti uz zahtjev jer u suprotnom sud nije dužan izdati JPK. 

  • 1 - 1 / 1
  • 1