• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  06.05.2009.

  Sekretar suda

  Dervišbegović Alma

  Stručni savjetnik za izvršenje krivičnih sankcija

  Memić Hidajet


  Stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću

  Mujkić Henda


  Stručni saradnik za informaciono - komunikacione tehnologije (IKT)

  Kasap Admir


  Pisarnica suda 


  Šef pisarnice

  Murvat Nasiha


  Viši referenti - upisničari 

  Čorbo Alma 

  Čosić Jahja

  Dautović Mirza 

  Džakmić Ajla 

  Dervišević Mejra

  Mujanović Mirha


  Viši referenti - sudski izvršitelji

  Jusubašić Edin

  Silajdžić Sabir

  Dragunić Mustafa


  Viši referent - arhivar

  Salibašić Hajrija


  Viši referenti - daktilografi

  Botić Amra

  Brkić Elma

  Budimlić-Muftić Aida

  Čosić Aida

  Delahmetović Melika

  Dinarević Maida

  Hožbo Sanja

  Islamović Alma

  Kljajić Abeba

  Misirlija Azra

  Muftić Anita

  Muratović Elma

  Salošević Jasmina

  Sejdić Džemila

  Skenderović Selma

  Pašić Nahida 

  Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove

  Šef odsjeka opće i za računovodstveno-materijalne poslove  

  Elma Begović


  Viši referent za opće računovodstveno-materijalne poslove

  Ahmetaš Elbisa


  Vozač-kurir

  Drugović Emir


  Portir

  Jamaković Nezir

  Spremačice radnog prostora

  Dragunić Ilhana

  Selimović Selvedina


  Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

  Šef  zemljišnoknjižnog odjeljenja

  Ismić Hafa


  Stručni savjetnik-Zemljišnoknjižni referent

  Tozo Nedžada


  Stručni saradnik-Zemljišnoknjižni referent


  Hadžiabdić Kemal 


  Efendira Lejla


  Buljušmić Nerma

   


  Viši refrent-Zemljišnoknjižni referent


  Šišić Meliha


  Službenik za administrativne poslove 

  Šehović Elma


  Odjeljenje izvan sjedišta suda u Olovu

  Viši referenti – upisničari

  Trakić Selma

  Kehić Mensud


  Viši referent - sudski izvršitelj

  Zukić Nedžad


  Viši referenti - daktilografi

  Imamović Indira 

  Gogić Begzada


  Spremačica radnog prostora

  Pejčinović Amela


  Stručni saradnik-Zemljišnoknjižni referent

  Muftić Sanin


  Referent za operativno-tehničke poslove - Domar 

  Imširović Armin


  Pripravnici - volonteri


  Hadžibegić Edna


  Slinić Adla


  Softić Naida


  Memić Nudžejma


  Ahmetaš Adi

  • 1 - 1 / 1
  • 1