• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kaknju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Mediji
 • Osoba za odnose s javnošću

  Vodič za pristup informacijama Općinskog suda u Kaknju

  18.08.2023.

  Pristup informacijama Općinskog suda u Kaknju regulisan je kroz Vodič za pristup informacijama br. 36 Su 000170 22 Su od 28.10.2022. godine.  

  Informacijama Općinskog suda u Kaknju moguće je pristupiti:

  1. Neposrednim uvidom u informaciju,

  2. Posredno objavom informacija od javnog značaja putem web stranice, brošura i letaka, spiskova, znakova, oglasne ploče, službenih novina i postera,

  3. Umnožavanjem informacija.

  Zahtjev za pristup informacijama

  Pristup informacijama Općinskog suda u Kaknju ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva za pristup informacijama koji ispunjava sljedeće uslove:

  - da je podnesen na jednom od službenih jezika u BiH,

  - da daje dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da Sud uz razuman napor pronađe traženu informaciju,

  - da sadrži ime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu. 

  Adresa: Alije Izetbegovića br. 110, 72240 Kakanj.

  Izuzeci

  Sud može utvrditi izuzetak u slučajevima kada se saopćavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za sljedeće legitimne ciljeve Federacije BiH:

   

  1) interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,

  2) sprječavanje kriminala i otkrivanje kriminala,

  3) zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije,

  4) kada Sud osnovano utvrdi da informacija uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, te bez odlaganja pismeno obavještava treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozorava je da će se tražena informacija saopćiti, ako u roku od 15 dana od dana prijema ovoga obavještenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim saopćavanjem mogla nastupiti šteta. Nakon prijema, nadležni javni organ utvrdit će izuzetak od saopćavanja tražene informacije.


  5) Sud utvrđuje izuzetak od saopćavanja tražene informacije, ako osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće osobe.


  Po odobravanju pristupa informaciji u cijelosti ili djelomično, Sud donosi rješenje koje se dostavlja podnosiocu zahtjeva.


  Rješenjem se:


  - daje mogućnost ličnog pristupa informaciji u prostorijama Suda ili se podnosiocu zahtjeva informacija dostavlja u pismenoj formi ako je kraća od 10 stranica,

  - daje mogućnost umnožavanja informacije duže od 10 stranica nakon prethodno izvršene uplate troškova umnožavanja.

   

  U skladu sa Uputstvom za provođenje ZOSPI u Federaciji BiH, troškovi umnožavanja iznose 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica, dok se CD za elektronsku dokumentaciju plaća 5,00 KM. Uplata se vrši na žiro račun Zeničko-dobojskog kantona u banci ili pošti, te se uplatnica prilaže uz podneseni zahtjev.

   


  Osoba za odnose s javnošću

  Mirza Imamović - Stručni saradnik za odnose sa javnošću - Portparol suda

  Opis poslova:

  Obrađuje i rješava zahtjeve koji su podneseni u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH, te odgovara na sve upite novinara uz prethodnu konsultaciju sa predmetnim sudijom. Također, izvještava javnost o godišnjem Izvještaju o radu Suda i riješenim predmetima sadržanim u Planu rješavanja starih predmeta, a po Programu rada Suda, kao i ostalim aktivnostima i radu Suda. Kontinuirano ažurira web stranicu Suda i izdaje saopćenja za javnost, uz saglasnost predsjednika suda.

  Zahtjev za pristup informacijama možete dostaviti elektronskim putem na dole navedenu adresu, putem pošte i neposredno putem prijemne kancelarije.

  Kontakt:

  E-mail: mirza.imamovic@pravosudje.ba

              opsud-kakanj@pravosudje.ba

  Telefon: 032/553-264, lokal 126.             

  Ažurirano: 27.10.2022. godine        

  711 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1