• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kaknju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Najava događaja

  31.10.2017.

  Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH

  od 6. do 17. novembra 2017.

   

  (Sarajevo,  31. oktobar 2017.) – Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

   

  Cilj organizovanja „Sedmicâ sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Promocijom mirnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova. Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

   

  Stranke zainteresovane da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom pisanim prijedlogom ili na drugi način obratiti sudu odnosno postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranaka.

   

  Za više informacija molimo da obratite vašem sudu.

   

   

  Neuručeni pozivi

  07.09.2010.

  Lista neuručenih poziva i pošiljki

  Neuručene pošiljke koje je stranka vratila i obavjestila primaoca da ih mogu preuzeti u Općinskom sudu u Kaknju iste mogu preuzeti u pisarnici suda, prizemlje zgrade soba br.1.

  Rok za podizanje pismena je 15 dana.

   

  704 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1