• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gračanici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Publikacije
 • Promotivni materijali

  PRIRUČNIK Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini

  23.05.2016.

  Pismo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini

  Svrha Priručnika je unapređenje odgovora pravosuđa na nasilje u porodici i jačanje dosljednosti sudske prakse u predmetima nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Iako je ovaj materijal prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, širom Sjeverne Amerike, Zapadne i Sjeverne Evrope te cijelog svijeta ima dosta sličnih izvora.1 Ta činjenica svjedoči o izazovu koji nasilje u porodici predstavlja za sudove i širi krivičnopravni sistem. Doista, nasilje u porodici jedno je od najsloženijih i najtežih socijalno-kriminalnih pitanja s kojima se suočavaju pravosuđa i profesionalna zajednica iz krivičnopravnih sistema širom svijeta. Kao takav, ovaj resurs može pomoći sudovima u procjeni i razumijevanju predmeta nasilja u porodici – uključujući produbljivanje kritičkog razumijevanja društvenih okolnosti koje se označavaju kao olakšavajuće ili otežavajuće – može unaprijediti sudsku praksu i povećati dosljednost postupanja u pravosuđu. Osim toga, u skladu sa svrhom kažnjavanja definiranom u krivičnim zakonima, informacije sadržane u ovoj publikaciji mogu pomoći pravosuđu da ispuni svoje zadane ciljeve:

  •  Društvena osuda ovog krivičnog djela;
  • Preventivni utjecaj na počinioca kako ne bi ponovio isto krivično djelo;
  • Preventivni utjecaj na druge da ne počine ovo krivično djelo; i
  • Povećanje svijesti građana o opasnosti od ovog krivičnog djela i pravičnosti u kažnjavanju počinilaca.2

  Priručnik predstavlja profesionalnu procjenu članova/članica Sudijskog panela za nasilje u porodici i svih onih koji su sarađivali na izradi ovog dokumenta. Važno je napomenuti da je ovaj resurs prvi ove vrste – kao resurs o temi nasilja u porodici, ali i po sadržaju i metodologiji koja je korištena prilikom izrade materijala. Temu nasilja u porodici predložile su sudije koji su prepoznali da u sudskoj praksi ima prostora za unapređenja u ovoj oblasti. Sadržaj su u potpunosti izradile sudije – za sudije. Iako su ovu metodologiju podržali DCAF/AI i konsultant, njihova podrška ograničena je na identifikaciju i pripremu materijala i resursa za Sudijski panel. Sudijski panel je bio odgovoran za izradu okvira i razvoj detalja za svaku preporuku koja je predstavljena u ovom priručniku.

  Nažalost, u realnosti, nasilje u porodici utječe na naše zajednice i sudove – a taj utjecaj će vjerovatno i dalje rasti. Naša najbolja namjera je da zajedno radimo na poboljšanju razumijevanja ovog problema kako bismo unaprijedili metode i mehanizme za njegovo rješavanje u okviru pravosuđa. Nadamo se da će ovaj priručnik poslužiti kao kamen temeljac za unapređenje našeg razumijevanja i pronalaženje inovativnih rješenja za ovaj složeni problem.

  Iskreno,

  Ružica Jukić

  Počela promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

  05.12.2014.

  Počela je promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa (Projekat) koji uz finansijsku podršku Evropske unije, Norveške i Švedske provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Kampanja podrazumijeva emitovanje promotivnog video spota i radio džingla putem elektronskih medija, TV i radio stanica, BHRT i RTRS koje pokrivaju područja u kojima se nalaze ciljni sudovi Projekta. Video spot se može pogledati ovdje.

  Izrada video spota i radio džingla je informativnog i promotivnog karaktera i ima za cilj informisanje, povećanje znanja i razumijevanja šire javnosti, krajnjih korisnika sudova o ciljevima, aktivnostima i rezultatima Projekta. Implementacija ove aktivnosti je samo dio ukupnih aktivnosti iz komponente komunikacije i vidljivosti Projekta.

  VSTV BiH će nastaviti pružati podršku implementaciji aktivnosti koje za cilj imaju informisanje i podizanje svijesti šire javnosti, odnosno krajnjih korisnika sudova, o pravosuđu uopšte, problemima i preprekama s kojima se sudovi i pravosuđe suočavaju, odlukama sudova da zajedno sa Projektom poprave i unaprijede situaciju kao i o ulozi donatora, VSTV-a BiH i sudova partnera u Projektu, čime se stvara jasnija i ispravnija slika o postignutim rezultatima te obezbjeđuje podrška i povjerenje građana u pravosudne institucije.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

  -KRAJ-

  569 PREGLEDA

  Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

  18.12.2012.

  U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".

  Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
  Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

  Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

  Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
  • 1 - 3 / 3
  • 1