• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Sud je nadležan da izdaje sledeća uvjerenja i potvrde:
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  - uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  - uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  - potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor,
  - uvjerenja i potvrde iz domena Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove,
  - uvjerenja o statusu predmeta/stranke u predmetu i
  - ostala uvjerenja iz službenih evidencija kojima sud raspolaže u skladu sa Zakonom o sudovima FBiH.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu na odgovarajućem obrascu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi (u skladu sa Zakonom o sudskim taksama TK).

  Taksa za uvjerenja i potvrde iznosi 15KM.
  Taksa za zemljiknjižni izvadak iznosi 10KM.

  Obrasce za pojedine molbe i zahtjeve, osim na recepciji suda, možete preuzeti i u prilogu na ovoj sranici.

  Popunjene molbe i zahtjeve za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u prijemnu kancelariju Općinskog suda u Živinicama, Odjeljenja suda u Kladnju, odnosno Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove.

  Eventualne dodatne informacije i instrukcije se mogu dobiti na recepciji suda prilikom posjete.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Općinskim sudom u Živinicama.

  Uvjerenja i potvrde iz nadležnosti Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove
  Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove izdaje zemljišnoknjižne izvatke, uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina i druga uvjerenja i potvrde iz domena Odjeljenja.

  Uvjerenja i potvrde o statusu predmeta/stranke u predmetu i ostala uvjerenja i potvrde iz nadležnosti suda

  Sud je nadležan i obavezan da izdaje i ostala uvjerenja iz vlastitih službenih evidencija u skladu sa Zakonom o sudovima FBiH.

  • 1 - 1 / 1
  • 1