• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o ulasku u sud

  03.03.2022.

  Bosna i Hercegovina

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI  KANTON / ŽUPANIJA

  ŽUPANIJSKI  /  KANTONALNI  SUD  MOSTAR

  Broj: 07 0 Su  020542  22 Su-6

  Mostar, 21.02.2022. godine

   

  Predsjednik Suda, temeljem odredbi člana 31. stava 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 41. stava 2. i člana 42. stava 1. alineje 9. Zakona o sudovima Hercegovačko – neretvanskog kantona / županije („ Službene novine HNK/Ž“, broj: 6/00, 4/02 i 1/03) i člana 8. stav 1. točka b), c), j) i s) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik BiH", br. 66/2012, 40/2014, 54/2017, 60/2017 - ispravka i 30/2018), donosi

   

   

  O D L U K U

   

   

  I

   

              Prilikom ulaska u zgradu Suda svi posjetioci moraju na portirnici predati važeći identifikacijski dokument (pasoš/putovnica, lična/osobna karta ili vozačka dozvola), koji će im biti vraćen prilikom izlaska iz zgrade Suda. Sve osobe koje ulaze u zgradu Suda moraju proći provjeru koju provodi Sudska policija.

   

  II

   

  U zgradu Suda strogo je zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije, eksploziva i lako zapaljivih materija.

  Audio snimanje, video snimanje ili fotografiranje u zgradi Suda je strogo zabranjeno.

   

   

  III

   

  Na ročišta / pretrese, kao i pri posjeti kod predsjednika Suda, sekretara suda i sudaca je strogo zabranjeno unošenje radio i tv prijemnika, mobilnih telefona, radio stanica, prijenosnih računala, osobnih digitalnih organizatora, foto aparata i sve druge opreme za obradu audio i video zapisa ili informacija ili za njihovo snimanje ili emitovanje.

  Sve osobe koje u Sud dolaze radi prisustvovanja pretresima / ročištima, kao i osobe koje u sud dolaze kod predsjednika Suda, sekretara Suda ili kod nekog od sudaca su dužne na ulaznoj kapiji odložiti sve stvari čije unošenje u zgradu nije dozvoljeno, a koje se mogu pohraniti u ormarićima za odlaganje na ulazu. Nakon pohranjivanja predmeta u ormarić, osoba čiji su predmeti ključ od ormarića nosi sa sobom i isti vrati u bravu ormarića pri preuzimanju pohranjenog sadržaja.  Ukoliko osoba sa sobom ima predmet koji se ne smije unijeti u zgradu Suda, a isti fizički ne može stati u ormarić za odlaganje, tada je isti dužna ostaviti kod djelatnika Suda u portirnici, uz prisustvo dežurnog djelatnika Sudske policije. 

   

  Osobama koje žele ući u Sud s previše prtljage ili s neobičnom prtljagom može biti uskraćen ulazak. Sud ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili krađu osobnih stvari u vlasništvu posjetitelja u prostorijama Suda.

   

   

  IV

   

  Mjesta u prostoru za publiku u sudnicama se dodjeljuju prema redu prvenstva i dolaska na Sud. Osoba koja želi prisustvovati ročištu mora ući prije početka ročišta. Za vrijeme prisustva u sudnici publika je dužna da se primjereno ponaša (nije se dozvoljeno smijati, glasno razgovarati, konzumirati hranu/piće ili na bilo koji drugi način ometati rad Suda).

   

   

  V

   

  Od posjetitelja se očekuje da u Sud ulaze prikladno obučeni. Oblačenje koje se smatra provokativnim ili pokazivanje potencijalno uznemirujućih, uvredljivih natpisa, simbola ili slika nije dopušteno.

  U prostorije Suda strogo je zabranjeno unošenje alkoholnih pića, narkotičkih supstanci i jela koja šire jake mirise.

  Konzumacija hrane i pića, čitanje novina, knjiga ili časopisa u prostorima za publiku u sudnicama je zabranjeno.

  Strogo je zabranjeno pušenje unutar zgrade pravosudnih institucija, izuzev u posebno naznačenim prostorijama namijenjenim za pušenje.

   

  VI

   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se od tog dana i primjenjuje.

   

   

   

  P R E D S J E D N I K    S U D A 

   

  ZORAN KRTALIĆ

   


  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • odluka
 • 61 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o ulasku u sud

  03.03.2022.

  Bosna i Hercegovina

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI  KANTON / ŽUPANIJA

  ŽUPANIJSKI  /  KANTONALNI  SUD  MOSTAR

  Broj: 07 0 Su  020542  22 Su-6

  Mostar, 21.02.2022. godine

   

  Predsjednik Suda, temeljem odredbi člana 31. stava 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 41. stava 2. i člana 42. stava 1. alineje 9. Zakona o sudovima Hercegovačko – neretvanskog kantona / županije („ Službene novine HNK/Ž“, broj: 6/00, 4/02 i 1/03) i člana 8. stav 1. točka b), c), j) i s) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik BiH", br. 66/2012, 40/2014, 54/2017, 60/2017 - ispravka i 30/2018), donosi

   

   

  O D L U K U

   

   

  I

   

              Prilikom ulaska u zgradu Suda svi posjetioci moraju na portirnici predati važeći identifikacijski dokument (pasoš/putovnica, lična/osobna karta ili vozačka dozvola), koji će im biti vraćen prilikom izlaska iz zgrade Suda. Sve osobe koje ulaze u zgradu Suda moraju proći provjeru koju provodi Sudska policija.

   

  II

   

  U zgradu Suda strogo je zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije, eksploziva i lako zapaljivih materija.

  Audio snimanje, video snimanje ili fotografiranje u zgradi Suda je strogo zabranjeno.

   

   

  III

   

  Na ročišta / pretrese, kao i pri posjeti kod predsjednika Suda, sekretara suda i sudaca je strogo zabranjeno unošenje radio i tv prijemnika, mobilnih telefona, radio stanica, prijenosnih računala, osobnih digitalnih organizatora, foto aparata i sve druge opreme za obradu audio i video zapisa ili informacija ili za njihovo snimanje ili emitovanje.

  Sve osobe koje u Sud dolaze radi prisustvovanja pretresima / ročištima, kao i osobe koje u sud dolaze kod predsjednika Suda, sekretara Suda ili kod nekog od sudaca su dužne na ulaznoj kapiji odložiti sve stvari čije unošenje u zgradu nije dozvoljeno, a koje se mogu pohraniti u ormarićima za odlaganje na ulazu. Nakon pohranjivanja predmeta u ormarić, osoba čiji su predmeti ključ od ormarića nosi sa sobom i isti vrati u bravu ormarića pri preuzimanju pohranjenog sadržaja.  Ukoliko osoba sa sobom ima predmet koji se ne smije unijeti u zgradu Suda, a isti fizički ne može stati u ormarić za odlaganje, tada je isti dužna ostaviti kod djelatnika Suda u portirnici, uz prisustvo dežurnog djelatnika Sudske policije. 

   

  Osobama koje žele ući u Sud s previše prtljage ili s neobičnom prtljagom može biti uskraćen ulazak. Sud ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili krađu osobnih stvari u vlasništvu posjetitelja u prostorijama Suda.

   

   

  IV

   

  Mjesta u prostoru za publiku u sudnicama se dodjeljuju prema redu prvenstva i dolaska na Sud. Osoba koja želi prisustvovati ročištu mora ući prije početka ročišta. Za vrijeme prisustva u sudnici publika je dužna da se primjereno ponaša (nije se dozvoljeno smijati, glasno razgovarati, konzumirati hranu/piće ili na bilo koji drugi način ometati rad Suda).

   

   

  V

   

  Od posjetitelja se očekuje da u Sud ulaze prikladno obučeni. Oblačenje koje se smatra provokativnim ili pokazivanje potencijalno uznemirujućih, uvredljivih natpisa, simbola ili slika nije dopušteno.

  U prostorije Suda strogo je zabranjeno unošenje alkoholnih pića, narkotičkih supstanci i jela koja šire jake mirise.

  Konzumacija hrane i pića, čitanje novina, knjiga ili časopisa u prostorima za publiku u sudnicama je zabranjeno.

  Strogo je zabranjeno pušenje unutar zgrade pravosudnih institucija, izuzev u posebno naznačenim prostorijama namijenjenim za pušenje.

   

  VI

   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se od tog dana i primjenjuje.

   

   

   

  P R E D S J E D N I K    S U D A 

   

  ZORAN KRTALIĆ