• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Godišnji raspored poslova sudaca i Program rada suda za 2022 godinu.

  14.02.2022.

  Temeljem članka 8. stavak 1. tačka d. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju, v.d. predsjednik Županijskog/Kantonalnog suda Mostar, na temelju analize stanja i kretanja predmeta u sudu za 2022. godinu, dana 11.01.2022. godine, donosi slijedeći GODIŠNJI RASPORED poslova sudaca u Županijskom/kantonalnom sudu Mostar za 2022. godinu.

  Predsjednik Kantonalnog/Županijskog suda Mostar, temeljem člana 8. stav 1. tačka f. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju i člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u F BiH, donosi slijedeći "Program rada suda za 2022 godinu".

  Klikni na dokumente sa strane.


  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Godišnji raspored poslova sudaca i Program rada suda za 2022 godinu.

  14.02.2022.

  Temeljem članka 8. stavak 1. tačka d. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju, v.d. predsjednik Županijskog/Kantonalnog suda Mostar, na temelju analize stanja i kretanja predmeta u sudu za 2022. godinu, dana 11.01.2022. godine, donosi slijedeći GODIŠNJI RASPORED poslova sudaca u Županijskom/kantonalnom sudu Mostar za 2022. godinu.

  Predsjednik Kantonalnog/Županijskog suda Mostar, temeljem člana 8. stav 1. tačka f. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju i člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u F BiH, donosi slijedeći "Program rada suda za 2022 godinu".

  Klikni na dokumente sa strane.