• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Plan javnih nabavki za 2020.godinu

  14.02.2020.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-20-000116

  Dana, 23.01.2020.godine

   

  Osnovni sud u Novom Gradu po sudiji Đajić Miodragu kao predsjedniku suda, postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS te odredbama Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/2014) donosi sljedeći:

   

  PLAN JAVNIH NABAVKI

  ZA 2020.GODINU

   

  Tokom 2020.godine u Osnovnom sudu u Novom Gradu planira se provođenje sljedećih postupaka javne nabavke:

   

  1.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na snadbjevanje Osnovnog suda u Novom Gradu ogrevnim drvetom (vrijednost javne nabavke 8.774,60 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).

   (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

   

  2.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala za Osnovni sud u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 35.115,00 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).


  (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

   

   

  3.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku goriva za službena vozila Osnovnog suda u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 1.000,00 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

   

  (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

    

  4.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlenih (vrijednost javne nabavke iznosi 1.554,91 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

   

  (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

   

  Predsjednik suda će za svaki postupak javne nabavke imenovati komisiju od tri člana koja će biti zadužena za provođenje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

   

  O provođenju svakog od navedenih postupaka dostaviće se pismeni izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH.

   

                    

                                                                                 Predsjednik suda

                                                                                   Đajić Miodrag

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  375 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Plan javnih nabavki za 2020.godinu

  14.02.2020.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-20-000116

  Dana, 23.01.2020.godine

   

  Osnovni sud u Novom Gradu po sudiji Đajić Miodragu kao predsjedniku suda, postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS te odredbama Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/2014) donosi sljedeći:

   

  PLAN JAVNIH NABAVKI

  ZA 2020.GODINU

   

  Tokom 2020.godine u Osnovnom sudu u Novom Gradu planira se provođenje sljedećih postupaka javne nabavke:

   

  1.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na snadbjevanje Osnovnog suda u Novom Gradu ogrevnim drvetom (vrijednost javne nabavke 8.774,60 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).

   (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

   

  2.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala za Osnovni sud u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 35.115,00 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).


  (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

   

   

  3.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku goriva za službena vozila Osnovnog suda u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 1.000,00 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

   

  (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

    

  4.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlenih (vrijednost javne nabavke iznosi 1.554,91 KM).

   

  Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

   

  (Postupak će se provesti u prvoj polovini 2020.godine).

   

  Predsjednik suda će za svaki postupak javne nabavke imenovati komisiju od tri člana koja će biti zadužena za provođenje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

   

  O provođenju svakog od navedenih postupaka dostaviće se pismeni izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH.

   

                    

                                                                                 Predsjednik suda

                                                                                   Đajić Miodrag