• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osiguranje imovine i zaposlenih OSNG

  Javna nabavka koja se odnosi na Osiguranje imovine i zaposlenih OSNG

  12.11.2018.

  Na osnovu čl.18 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu donosi sljedeće:

  R J E Š E NJ E

  O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NABAVKE


  I 

  Imenuje se Komisija za nabavke u sastavu:

   

  1.     Radišić Slavica, predsjednik komisije

  2.     Šurlan Dragan, član komisije

  3.     Slavulj Radojka, član komisije

  II

  Komisija ima obavezu da u ime Osnovnog suda u Novom Gradu provede postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlene s tim da se postupak u potpunosti provede u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. 

  III 

  Procjenjena vrijednost javne nabavke je 1.554,91 KM.

  IV 

  Saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama u datom slučaju javna nabavka će se provesti postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

  Ispitaće se tržište te će se pribaviti pisani prijedlog ili ponuda jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

  Kod izbora ponude na osnovu koje će biti dodjeljen ugovor vodiće se računa da se odabere ponuda koja je najpovoljnija za Osnovni sud u Novom Gradu.

  V 

  Predsjednik komisije i članovi dužni su kao poslovnu tajnu čuvati podatke i saznanja koja steknu u radu komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju poslovne službene tajne u postupku nabavke kao i izjavu o nepristrasnosti, odnosno da će postupati isključivo u skladu sa zakonom i da neće favorizovati niti jednog učesnika u postupku nabavke.

  VI 

  Ovo rješenje primjenjuje se od dana donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

   

  Dostavljeno:                                                                      Predsjednik suda

  1. Članovima komisije                                                        Đajić Miodrag

  2. Oglasna tabla suda.

  3. A/A

   

  Prikazana vijest je na:
  375 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osiguranje imovine i zaposlenih OSNG

  Javna nabavka koja se odnosi na Osiguranje imovine i zaposlenih OSNG

  12.11.2018.

  Na osnovu čl.18 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu donosi sljedeće:

  R J E Š E NJ E

  O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NABAVKE


  I 

  Imenuje se Komisija za nabavke u sastavu:

   

  1.     Radišić Slavica, predsjednik komisije

  2.     Šurlan Dragan, član komisije

  3.     Slavulj Radojka, član komisije

  II

  Komisija ima obavezu da u ime Osnovnog suda u Novom Gradu provede postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlene s tim da se postupak u potpunosti provede u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. 

  III 

  Procjenjena vrijednost javne nabavke je 1.554,91 KM.

  IV 

  Saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama u datom slučaju javna nabavka će se provesti postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

  Ispitaće se tržište te će se pribaviti pisani prijedlog ili ponuda jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

  Kod izbora ponude na osnovu koje će biti dodjeljen ugovor vodiće se računa da se odabere ponuda koja je najpovoljnija za Osnovni sud u Novom Gradu.

  V 

  Predsjednik komisije i članovi dužni su kao poslovnu tajnu čuvati podatke i saznanja koja steknu u radu komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju poslovne službene tajne u postupku nabavke kao i izjavu o nepristrasnosti, odnosno da će postupati isključivo u skladu sa zakonom i da neće favorizovati niti jednog učesnika u postupku nabavke.

  VI 

  Ovo rješenje primjenjuje se od dana donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

   

  Dostavljeno:                                                                      Predsjednik suda

  1. Članovima komisije                                                        Đajić Miodrag

  2. Oglasna tabla suda.

  3. A/A