• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu

  02.07.2019.

  Anica Vukadin 

  Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Velika mi je čast i odgovornost što sam imenovana na mjesto glavnog okružnog javnog tužioca jednog od Okružnih javnih tužilaštava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a to je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Ovo sam doživila kao priznanje svog dosadašnjeg rada i nastojanja kroz sva ranija angažovanja da vladavina prava postane jedan od temeljnih principa funkcionisanja društva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

  U svome petogodišnjem mandatu, planiram da osiguram kvalitetna partnerstva kroz dobru komunikaciju, te iniciranje, razvijanje i provođenje zajedničkih zadatka i projekata sa relevantnim i značajnim partnerskim institucijama koje imaju interes i uticaj na rad ovog Tužilaštva.

  U cilju zakonitog, potpunog i adekvatnog informisanja javnosti putem sredstava informisanja i na drugi način, redovno ćemo izvještavati o postignutim rezultatima u radu i stanju kriminaliteta.

  U narednom periodu tužilaštvo će nastaviti saradnju sa tužilaštvima u zemljama regije i šire, na osnovu međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora o saradnju, radi razmjene iskustava u gonjenju počinilaca najtežih krivičnih djela.

  Tužilaštvo će nastaviti saradnju sa svim organizacijama opredjeljenim za ostvarivanja vladavine prava.

  Dakle, uloga javnog tužioca je jasna, pravila su poznata, a i cilj je poznat. Okolnosti u kojima radimo su izrazito složene, a uspjeh ćemo postići ako odgovorno budemo radili, stručno se osposobljavali i korektno sarađivali sa svim subjektima u postupku, naravno i ukoliko nam budu obezbeđeni odgovarajući materijalni i drugi uslovi potrebni za rad.

  Kao glavna tužiteljica Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu štitit ću ustavno-pravni poredak, privredni i politički sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, zalagat ću se za jačanje nezavisnosti i odgovornosti tužilaca, te za unapređenje kvaliteta i efikasnosti pravde i za povjerenje javnosti u rad Tužilaštva.

  3065 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1