• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica protiv Lazarevski Aleksandra zbog krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  16.05.2022.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je nakon provedene istrage, dana 06.04.2022. godine, podiglo optužnicu protiv Lazarevski Aleksandra zbog krivičnog dijela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a pod tačkom 2. krivično djelo Omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakonika, a sve u vezi sa članom 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske (sticaj), a koja je od strane Osnovnog suda u Sokocu potvrđena dana 12.04.2022. godine.

  Optužnicom se Lazarevski Aleksandru stavlja na teret da je 1. Dana 27.05.2021. godine oko 23.20 časova, na području opštine Istočna Ilidža, u ulici Akademika Petra Mandića broj X, u stanu koji koristi, znajući da se radi o opojnoj drogi, a radi prodaje, neovlašteno držao sedam (7) pojedinačno zamotanih plastičnih vrećica prljavo bijelog praha, koje je prethodno nabavio od njemu poznatih lica, neto mase praha: 5,6737 g, 0,2937 g, 0,1974 g, 0,2004 g, 0,3983 g, 0,3479 g, 0, 3466 g, čijim vještačenjem je utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance “Amfetamin”, koja je u Tabeli II Liste opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora navedena kao supstanca pod strogim nadzorom („Sl. Glasnik BiH, broj 8/06“), i za čiju nabavku, držanje i prodaju nije imao dozvolu i odobrenje nadležnog organa, što je protivno članu 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službeni glasnik BIH“, broj 8/06), 2. Dana 27.05.2021. godine oko 23.20 časova na području opštine Istočna Ilidža, u ulici Akademika Petra Mandića broj X, u stanu koji koristi, dao licima Đ.M. i S.H. da uživaju opojnu drogu, čiji ostaci su pronađeni na ovalnom aluminijskom tanjiru, kao i na dvije telefonske kartice (“Moja Trgovina” i “Telefonska kartica”) u vidu bijele praškaste materije koja svojim izgledam asocira na opojnu drogu “Spid”, neto mase 0,6033g, čijim vještačenjem je utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance “Amfetamin”, iako je znao da se radi o opojnoj supstanci za čiju nabavku i držanje nema odobrenje nadležnog organa što je protivno članu 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službeni glasnik BIH“, broj 8/06), jer se ista nalazi u Tabeli II Liste opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora navedena kao supstanca pod strogim nadzorom („Sl. Glasnik BiH, broj 8/06“).

  U prilogu ove vijesti se nalazi dio optužnice koji sadrži osnovne informacije o predmetu.

  Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “  

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Optuznica 12884
 • 33 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica protiv Lazarevski Aleksandra zbog krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  16.05.2022.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je nakon provedene istrage, dana 06.04.2022. godine, podiglo optužnicu protiv Lazarevski Aleksandra zbog krivičnog dijela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a pod tačkom 2. krivično djelo Omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakonika, a sve u vezi sa članom 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske (sticaj), a koja je od strane Osnovnog suda u Sokocu potvrđena dana 12.04.2022. godine.

  Optužnicom se Lazarevski Aleksandru stavlja na teret da je 1. Dana 27.05.2021. godine oko 23.20 časova, na području opštine Istočna Ilidža, u ulici Akademika Petra Mandića broj X, u stanu koji koristi, znajući da se radi o opojnoj drogi, a radi prodaje, neovlašteno držao sedam (7) pojedinačno zamotanih plastičnih vrećica prljavo bijelog praha, koje je prethodno nabavio od njemu poznatih lica, neto mase praha: 5,6737 g, 0,2937 g, 0,1974 g, 0,2004 g, 0,3983 g, 0,3479 g, 0, 3466 g, čijim vještačenjem je utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance “Amfetamin”, koja je u Tabeli II Liste opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora navedena kao supstanca pod strogim nadzorom („Sl. Glasnik BiH, broj 8/06“), i za čiju nabavku, držanje i prodaju nije imao dozvolu i odobrenje nadležnog organa, što je protivno članu 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službeni glasnik BIH“, broj 8/06), 2. Dana 27.05.2021. godine oko 23.20 časova na području opštine Istočna Ilidža, u ulici Akademika Petra Mandića broj X, u stanu koji koristi, dao licima Đ.M. i S.H. da uživaju opojnu drogu, čiji ostaci su pronađeni na ovalnom aluminijskom tanjiru, kao i na dvije telefonske kartice (“Moja Trgovina” i “Telefonska kartica”) u vidu bijele praškaste materije koja svojim izgledam asocira na opojnu drogu “Spid”, neto mase 0,6033g, čijim vještačenjem je utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance “Amfetamin”, iako je znao da se radi o opojnoj supstanci za čiju nabavku i držanje nema odobrenje nadležnog organa što je protivno članu 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službeni glasnik BIH“, broj 8/06), jer se ista nalazi u Tabeli II Liste opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora navedena kao supstanca pod strogim nadzorom („Sl. Glasnik BiH, broj 8/06“).

  U prilogu ove vijesti se nalazi dio optužnice koji sadrži osnovne informacije o predmetu.

  Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “