• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“

  08.06.2037.


  Projekat “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” (Projekat IPA 2017) predstavlja treću fazu nastavka podrške Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u sistematskom pristupu rješavanju pitanja procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH). Navedena podrška implementira se u periodu 07.10.2019. – 06.08.2020. godine. U okviru prethodnih paketa pomoći – IPA 2012 i IPA 2013, EU je u periodu od 2014. – 2019. godine realizovala ukupno 14,8 miliona eura, namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina, kao i za materijalne troškove pravosudnih institucija nastale u vezi procesuiranja ovih predmeta.

  Sveukupni cilj podrške obezbjeđene kroz Projekte IPA 2012/2013 i IPA 2017 je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (KTRZ predmeta) za 55% u periodu od sedam godina (2014. - 2020.).

  Aktivnosti koje su provedene u okviru prve faze projekta – IPA 2012 imale su za učinak da su pravosudne institucije korisnici ostvarili očekivane rezultate i periodične ciljeve, što je kroz svoje zaključke konstatovalo Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (u daljem tekstu: Nadzorno tijelo), koje je ključni partner EU u okviru ove podrške.

  U okviru druge faze, IPA 2013, nastavljeni su zadovoljavajući rezultati u smanjenju broja predmeta ratnih zločina pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini, reflektovani u činjenici da je projektni cilj ostvaren uz odstupanje od 1%. Istovremeno, važan rezultat je ostvaren u pogledu održivosti podrške Evropske unije  transferom finansiranja 21 nosioca pravosudnih institucija sa donatorskog, na redovno, budžetsko finansiranje u BiH. U konačnici, osiguran je efikasan monitoring implementacije strateških ciljeva i mjera Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizaciju sastanaka i podršku rada Nadzornog tijela.

  Projekat IPA 2017 predstavlja treću fazu podrške EU pravosuđu u BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Na osnovu Ugovora o grantu potpisanog 3.10.2019. godine između EU i  Ministarstva finansija i trezora BiH (u daljem tekstu: MFT BiH) obezbijeđeno je ukupno 1.4. miliona eura za jačanje ljudskih resursa pravosudnih institucija za procesuiranje ovih predmeta.


  MFT BiH kao potpisnik Ugovora o grantu, na osnovu odluke EU o dodjeli sredstava pojedinačnim institucijama, vrši distribuciju sredstava krajnjim korisnicima Projekta IPA 2017 preko nadležnih ministarstava finansija.U okviru Projekta IPA 2017, čiji su korisnici 15 tužilaštava i 10 sudova, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (u daljem tekstu: VSTV BiH), MFT BiH i Odsjek krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH (u daljem tekstu: OKO), obezbijeđena su sredstva za plate 97 uposlenika za pružanje stručne i administrativne podrške sudijama i tužiocima u radu na predmetima ratnih zločina (stručni saradnici i savjetnici, istražitelji, psiholozi, administrativno – tehničko osoblje i dr.).

   

  Pored ostvarenja gore navedenog cilja, u okviru ove faze Projekta očekivani rezultati su:

  1. Osnaženi ljudski kapaciteti za rad na predmetima ratnih zločina u relevantnim sudovima i tužilaštvima
  2. Unaprjeđeni stručni kapaciteti sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina.
  3. Unaprjeđeni kapaciteti advokata odbrane u predmetima ratnih zločina

   U skladu s vizijom i misijom, zakonskim nadležnostima, te bogatim iskustvom u implementaciji projekata koje finansira EU, VSTV BiH kao jedan od korisnika ima značajnu ulogu u pružanju podrške pravosudnim institucijama korisnicima u ostvarivanju projektnih ciljeva i rezultata. U tom kontekstu, uloga VSTV BiH obuhvata praćenje rada na predmetima ratnih zločina i ostvarenja predviđenih ciljeva; dostavljanje izvještaja Nadzornom tijelu i donatoru o postignutim rezultatima; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške radu Nadzornog tijela; jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizacije stručnih skupova i sastanaka te koordinaciju projektnih aktivnosti između institucija korisnika Projekta IPA 2017 s jedne strane te MFT BiH i donatora sa druge strane.

  Projektom IPA 2017 EU je pokazala svoje opredjeljenje za dalje pružanje podrške pravosuđu BiH u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, očekujući nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekata IPA 2012 i IPA 2013 i njihovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u BiH.

  Tehničke informacije

  Trajanje projekta: oktobar 2019. – avgust 2020. godine

  Mjesto/područje implementacije projektnih aktivnosti: Bosna i Hercegovina

  Ukupan budžet projekta: 1,4 miliona eura

  Budžet VSTV-a BiH: 191.850 eura

  Donator: Evropska unija putem granta dodijeljenog Ministarstvu finansija i trezora BiH

  Voditelj projekta:  Ministarstvo finansija i trezora BiH

  Kontakt informacije:

  Jasmin Muratagić
  Rukovodilac Projekta “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2017” (dio Projekta koji implementira VSTV BiH):
  Tel: 033 704 668
  mail: jasmin.muratagic@pravosudje.ba


   

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  7997 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“

  08.06.2037.


  Projekat “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” (Projekat IPA 2017) predstavlja treću fazu nastavka podrške Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u sistematskom pristupu rješavanju pitanja procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH). Navedena podrška implementira se u periodu 07.10.2019. – 06.08.2020. godine. U okviru prethodnih paketa pomoći – IPA 2012 i IPA 2013, EU je u periodu od 2014. – 2019. godine realizovala ukupno 14,8 miliona eura, namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina, kao i za materijalne troškove pravosudnih institucija nastale u vezi procesuiranja ovih predmeta.

  Sveukupni cilj podrške obezbjeđene kroz Projekte IPA 2012/2013 i IPA 2017 je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (KTRZ predmeta) za 55% u periodu od sedam godina (2014. - 2020.).

  Aktivnosti koje su provedene u okviru prve faze projekta – IPA 2012 imale su za učinak da su pravosudne institucije korisnici ostvarili očekivane rezultate i periodične ciljeve, što je kroz svoje zaključke konstatovalo Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (u daljem tekstu: Nadzorno tijelo), koje je ključni partner EU u okviru ove podrške.

  U okviru druge faze, IPA 2013, nastavljeni su zadovoljavajući rezultati u smanjenju broja predmeta ratnih zločina pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini, reflektovani u činjenici da je projektni cilj ostvaren uz odstupanje od 1%. Istovremeno, važan rezultat je ostvaren u pogledu održivosti podrške Evropske unije  transferom finansiranja 21 nosioca pravosudnih institucija sa donatorskog, na redovno, budžetsko finansiranje u BiH. U konačnici, osiguran je efikasan monitoring implementacije strateških ciljeva i mjera Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizaciju sastanaka i podršku rada Nadzornog tijela.

  Projekat IPA 2017 predstavlja treću fazu podrške EU pravosuđu u BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Na osnovu Ugovora o grantu potpisanog 3.10.2019. godine između EU i  Ministarstva finansija i trezora BiH (u daljem tekstu: MFT BiH) obezbijeđeno je ukupno 1.4. miliona eura za jačanje ljudskih resursa pravosudnih institucija za procesuiranje ovih predmeta.


  MFT BiH kao potpisnik Ugovora o grantu, na osnovu odluke EU o dodjeli sredstava pojedinačnim institucijama, vrši distribuciju sredstava krajnjim korisnicima Projekta IPA 2017 preko nadležnih ministarstava finansija.U okviru Projekta IPA 2017, čiji su korisnici 15 tužilaštava i 10 sudova, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (u daljem tekstu: VSTV BiH), MFT BiH i Odsjek krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH (u daljem tekstu: OKO), obezbijeđena su sredstva za plate 97 uposlenika za pružanje stručne i administrativne podrške sudijama i tužiocima u radu na predmetima ratnih zločina (stručni saradnici i savjetnici, istražitelji, psiholozi, administrativno – tehničko osoblje i dr.).

   

  Pored ostvarenja gore navedenog cilja, u okviru ove faze Projekta očekivani rezultati su:

  1. Osnaženi ljudski kapaciteti za rad na predmetima ratnih zločina u relevantnim sudovima i tužilaštvima
  2. Unaprjeđeni stručni kapaciteti sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina.
  3. Unaprjeđeni kapaciteti advokata odbrane u predmetima ratnih zločina

   U skladu s vizijom i misijom, zakonskim nadležnostima, te bogatim iskustvom u implementaciji projekata koje finansira EU, VSTV BiH kao jedan od korisnika ima značajnu ulogu u pružanju podrške pravosudnim institucijama korisnicima u ostvarivanju projektnih ciljeva i rezultata. U tom kontekstu, uloga VSTV BiH obuhvata praćenje rada na predmetima ratnih zločina i ostvarenja predviđenih ciljeva; dostavljanje izvještaja Nadzornom tijelu i donatoru o postignutim rezultatima; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške radu Nadzornog tijela; jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizacije stručnih skupova i sastanaka te koordinaciju projektnih aktivnosti između institucija korisnika Projekta IPA 2017 s jedne strane te MFT BiH i donatora sa druge strane.

  Projektom IPA 2017 EU je pokazala svoje opredjeljenje za dalje pružanje podrške pravosuđu BiH u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, očekujući nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekata IPA 2012 i IPA 2013 i njihovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u BiH.

  Tehničke informacije

  Trajanje projekta: oktobar 2019. – avgust 2020. godine

  Mjesto/područje implementacije projektnih aktivnosti: Bosna i Hercegovina

  Ukupan budžet projekta: 1,4 miliona eura

  Budžet VSTV-a BiH: 191.850 eura

  Donator: Evropska unija putem granta dodijeljenog Ministarstvu finansija i trezora BiH

  Voditelj projekta:  Ministarstvo finansija i trezora BiH

  Kontakt informacije:

  Jasmin Muratagić
  Rukovodilac Projekta “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2017” (dio Projekta koji implementira VSTV BiH):
  Tel: 033 704 668
  mail: jasmin.muratagic@pravosudje.ba