Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Intenziviranje saradnje VSTV BiH i Ministarstva pravde i uprave KS

09.02.2021.

Obnova i adaptacija Palate pravde u Sarajevu, reorganizacija poslovnih procesa u radu sudova, unapređenje izvršnog postupka i pitanje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, bile su teme sastanka predsjedavajuće Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Sanele Gorušanović - Butigan i direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Admira Suljagića sa ministricom Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejlom Brčić. 

Sastanak je održan s ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje u oblasti realizacije aktivnosti koje vode ka osiguranju efikasnog funkcionisanja pravosudnog sistema u Kantonu Sarajevo.

U ovom kantonu već se provode značajne aktivnosti u saradnji sa Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu, putem Projekata „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“ i Projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“. Za uspješnu realizaciju ovih aktivnosti, neophodna i intenzivna podrška Ministarstva pravde i uprave KS.

VSTV BiH projekte usmjerene na unapređenje pravosuđa i pravosudnih institucija realizuje uz podršku Vlade Švedske, Vlade Norveške i Evropske unije i od iznimne važnosti je i intenzivnije uključivanje bh. institucija.

Obnova i izgradnja zgrada pravosudnih institucija, jedan je od segmenata koji VSTV BiH vidi kao značajan u uspostavljanju funkcionalnog i efikasnog pravosuđa, zbog čega su poduzete  sve neophodne aktivnosti na izmještanju Kazneno popravnog zavoda „Miljacka“ iz zgrade Palate pravde, koja će biti ustupljena Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Jedna od reformskih aktivnosti VSTV-a BiH je i reorganizacija poslovnih procesa u sudovima, u okviru koje se Vijeće zalaže za uspostavljanje sistema koji će administrativne poslove preusmjeriti sa sudija na nesudsko osoblje, pripravnike/volontere, čime će se stvoriti veći prostor za obavljanje primarnog zadatka sudija - sudovanjem.

Tokom sastanka je predstavljen i novi metod rada u segmentu izvršnog postupka koji vodi ka smanjenju komunalnih predmeta koji usporavaju rad sudova, a govorilo se i o intenzivnijoj primjeni Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu.

Jedan od strateških ciljeva VSTV BiH je kontinuirana implementacija reformskih aktivnosti, s ciljem uspostavljanja nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u službi svih građana kao jednog od uslova na putu ka EU.

Sastanci, kao i sve aktivnosti VSTV BiH, organizuju se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

2sastanak ministarstvo pravde2.jpg