Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Intenziviranje procesa unapređenja rada pravosudnih institucija uz podršku partnera iz Švedske

11.01.2021.

(Sarajevo, 11. januar 2021. godine) – Unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa, koje vodi ka kreiranju funkcionalnog i efikasnog pravosudnog sistema, bit će u fokusu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u narednom periodu.

U saradnji sa Sudskom administracijom Švedske, Agencijom za izvršenje Švedske, bh. sudovima i sestrinskim sudovima iz Švedske, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske,  VSTV BiH će u naredne tri godine, kroz projekat Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, intenzivno raditi na realizaciji aktivnosti koje vode ka unapređenju učinkovitosti pravosuđa te osiguravanju jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Na osnovu rezultata provedenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizovani. Stoga će fokus planiranih aktivnosti biti na povećanju učinkovitosti rada pravosudnih institucija, kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa.

Cilj je poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka, te kreiranje uslova za kvalitetniji rad sudaca.

Istovremeno, intenzivno će se raditi na uspostavljanju sistema za praćenje učinka postojećih radnih kapaciteta u sudovima, analiziranju postupka po žalbi u parničnom postupku, unapređenju izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u BiH, unapređenju rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu i položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem, kao i na uspostavljanju proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti u cilju povećanja transparentnosti rada sudova.

Promjene u radu sudova ogledat će se i kroz uvođenje novih metodologija rada, a već je uspostavljena saradnja sa određenim brojem sudova iz cijele BiH koji će pristupiti ovom obliku reformskog procesa.

VSTV BiH i ranije je, uz podršku Vlade Švedske, realizovao aktivnosti usmjerene na poboljšanje rada pravosudnih institucija koje se prvenstveno ogledaju kroz digitalizaciju pravosuđa, usvajanje niza strateških dokumenata, te uspostavljanje sistema standardiziranja metodologija za unapređenje kvaliteta rada pravosudnih institucija.Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ICEA-WEB-rez-BIJELA-pozadina (2).jpg